SIGNUP
  LOGIN

1.

Γεν. Αίτηση: 395/06

Εμφάνιση η ώρα 8:30.

2.

Αίτηση αρ.: 1139/12

Εμφάνιση η ώρα 8:45.

3.

Διαχείριση αρ.: 167/19

Θα σταλούν οδηγίες τη Δευτέρα 15/2/2021.

4.

Γεν. Αίτηση: 472/19

Αίτηση ημερ. 29/11/2019 – Ορίζεται για οδηγίες στις 26/3/2021. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

5.

Αρ. Αγωγής: 7428/02

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α, Β και Γ της Αίτησης.

6.

Αρ. Αγωγής: 11496/02

Αίτηση ημερ. 16/12/2020 – Εγκρίνεται για 12 έτη από 15/2/2021. Αίτηση ημερ. 16/12/2020 - Αναμένονται οι συγκαταθέσεις του Κτηματολογίου. Να σταλούν ηλεκτρονικά.

7.

Αρ. Αγωγής: 3205/18

Εμφάνιση η ώρα 9:00.

8.

Αρ. Αγωγής: 3967/18

Αίτηση ημερ. 22/12/2020 – Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου για τους Εναγόμενους 3 και 4 για 6 μήνες από 30/12/2020.

9.

Αρ. Αγωγής: 1389/19

Ορίζεται για οδηγίες την 26/3/2021. Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εκ μέρους των Εναγόντων εντός 30 ημερών από 15/2/2021.

10.

Αρ. Αγωγής: 939/20

 Αίτηση ημερ. 2/12/2020 – Αποσύρεται και απορρίπτεται για τον Εναγόμενο 1 με έξοδα όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας. Για τον Εναγόμενο 2 η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 5/4/2021. Η υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για ακρόαση

11.

Γεν. Αίτηση: 393/98

Αίτηση ημερ. 29/10/2019 – Ορίζεται για ακρόαση για τον Καθ’ ου η Αίτηση 5 στις 31/3/2021 και ώρα 8:30. Την ίδια μέρα ορίζεται για επίδοση για τον Καθ’ ου η Αίτηση 4 και για οδηγίες για τον Καθ’ ου η Αίτηση 3.

12.

Γεν. Αίτηση: 369/09

Αίτηση ημερ. 1/9/2020 από τον Καθ’ ου η Αίτηση 5 -ορίζεται για ακρόαση στις 23/3/2021 με σύντομες γραπτές αγορεύσεις οι οποίες να σταλούν ηλεκτρονικά. Η αίτηση έρευνας ημερ. 22/10/2019 ορίζεται για τους Καθ’ ων η Αίτηση 2,3,4 και 6 ορίζεται την ίδια μέρα. Τυχόν ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Οι Καθ’ ων η Αίτηση εφόσον εκπροσωπούνται από δικηγόρους απαλλάσσονται από την υποχρέωση τους να είναι παρόντες στις 23/3/2021.

13.

Αρ. Αγωγής: 874/1996

Αίτηση ημερ. 23/10/2019 – Επαναορίζεται για ακρόαση στις 29/3/2021 και ώρα 8:30. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 23/3/2021.