SIGNUP
  LOGIN

 

Αγωγή 865/19:

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από την πλευρά του Εναγομένου παρατείνεται για 40 ημέρες από την 17.05.2021. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12.10.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 2562/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 29.11.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1084/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 17.05.2021. Εντός περαιτέρω 20 ημερών να επιτρέψουν επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 11.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1268/19:

Για την αγωγή και ανταπαίτηση: Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον όλων των διαδίκων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 17.05.2021. Εντός περαιτέρω 20 ημερών να ανταλλάξουν μεταξύ τους τα έγγραφα που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω και εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 11.10.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 840/16:

Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για ακρόαση την 20.01.2022 η ώρα 11:00π.μ.

 

 

Αγωγή 383/18:

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων, σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογο μαρτύρων από την πλευρά του Εναγομένου παρατείνεται για 40 ημέρες από την 17.05.2021. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 08.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Τα σημερινά έξοδα όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων και να του Εναγομένου.

 

Αγωγή 2236/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 16.11.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1183/19:

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για όλους τους Εναγομένους την 04.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.  (Την 04.06.2021 είναι ήδη ορισμένη η κλήση των Εναγομένων 1, 2 και 3 ημερομηνίας 30.03.2021). Επίσης η κλήση των Εναγόντων ημερομηνίας 17.03.2021 για τους Εναγόμενους 1, 2 και 3 ορίζεται για οδηγίες την 04.06.2021 η ώρα 9:00π.μ. Η ημερομηνία 25.05.2021 ακυρώνεται.

 

Γενική Αίτηση 283/13:

Σε σχέση με την αίτηση ημερομηνίας 15.07.2020 εναντίον Κ.Μ κ.α. ορίζεται για οδηγίες την 14.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ένσταση εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από την 17.05.2021. Έξοδα στην πορεία.

Σε σχέση με την αίτηση ημερομηνίας 15.07.2020 εναντίον ΑΧ κ.α, ορίζεται για οδηγίες την 14.09.2021 η ώρα 0:00π.μ. Τυχόν ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Επίσης ορίζεται για επίδοση για τον Καθ’ ου η αίτηση αρ. 2 την 14.09.2021. (Εκδόθηκε διάταγμα τροποποίησης του διατάγματος υποκατάστατης επίδοσης ημερομηνίας 26.04.2021, ανάλογα. Συνεπώς χρειάζεται να ζητηθεί να συνταχθεί το τροποποιημένο διάταγμα). Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 42/20:

Εκδόθηκε απόφαση εναντίον του Εναγομένου 1 ως η αίτηση ημερομηνίας 22.04.2021 και το ηλεκτρονικό μήνυμα των συνηγόρων των Εναγόντων ημερομηνίας 14.05.2021.

Αγωγή 862/20:

Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 08.03.2021 ορίζεται για οδηγίες την 24.05.2021 η ώρα 9:00π.μ.  (Κατ’ εκείνη την ημερομηνία είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 16.03.2021).