SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις  2.6.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

  • Αίτηση Διαχ. Αρ. 340/18(αίτηση 27.5.2021)  Εκδίδεται διάταγμα όπως οι παρ. α και β της αίτησης.
  • 882/19ορίζεται για ακρόαση 23.3.2022 ώρα 10:30π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.
  • 349/20  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων.  Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν εντός 30 ημερών από σήμερα ένορκη δήλωση στην οποία να αναφέρονται όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της και αφορούν την υπόθεση και εντός περαιτέρω 30 ημερών τα έγγραφα αυτά να ανταλλαγούν μεταξύ των διαδίκων.  Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 27.9.2021.
  • 682/20Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων.  Κάθε πλευρά να καταχωρήσει εντός 30 ημερών από σήμερα ένορκη δήλωση στην οποία να αναφέρονται όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της και αφορούν την υπόθεση και εντός περαιτέρω 30 ημερών να διευθετηθεί μεταξύ των δικηγόρων των διαδίκων ώστε τα έγγραφα αυτά να επιθεωρηθούν.  Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 27.9.2021.
  • 19/20(αίτηση 30.6.2020)  Άδεια δίδεται στο δικηγορικό γραφείο Άθως Δημητρίου και Συνεργάτες ΔΕΠΕ να αποχωρήσουν από δικηγόροι της Εναγόμενης 1.  Η αίτηση και το προσωρινό διάταγμα παραμένουν για τελευταία φορά για οδηγίες στις 15.6.2021.  Το διάταγμα παραμένει σε ισχύ.