SIGNUP
  LOGIN

Στις προοπτικές και στο μέλλον του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο επικεντρώθηκε  το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικών Υπηρεσιών (Cyprus Professional Services Conference), το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες, 24 Μαΐου 2022, στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ανώτερα στελέχη εταιρειών και ομίλων του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών και εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων και συνδέσμων του τόπου. 

Εκ μέρους του ΠΔΣ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Δρ Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης αναφορικά με τις προοπτικές και τον μετασχηματισμό του τομέα υπηρεσιών, καθώς επίσης και ο Γραμματέας κ. Νικόλας Τσαρδελλής και η Εκπρόσωπος Τύπου και Μέλος του ΔΣ κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου Παναγιώτου.

Ο δρ Κληρίδης, αφού αναφέρθηκε στα προβλήματα της τελευταίας δεκαετίας στον τομέα, παρέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις για αντιμετώπιση της κρίσης και ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην τραπεζική κρίση του 2013, όπως επίσης και στη δημοσιονομική κρίση της ιδίας περιόδου, στις κακές εντυπώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν διεθνώς ως αποτέλεσμα καταχρήσεων του προγράμματος πολιτογραφήσεων και την αναπόφευκτη κατάργησή του, στις επιπτώσεις των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19 και τη συνακόλουθη μείωση των δραστηριοτήτων, στις κυρώσεις συνεπεία του ρωσοουκρανικού πολέμου και τον καλπάζοντος πληθωρισμού που προκαλεί συρρίκνωση της οικονομίας γενικότερα.

Όλοι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες έχουν επιφέρει σοβαρό πλήγμα στον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο, ο οποίος, όσον αφορά τους δικηγόρους, έχει δύο πτυχές: (α) τον καθαρό τομέα παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε τρίτους εκτός Κύπρου, (β) στην παροχή δικαστηριακών υπηρεσιών και πάλι σε τρίτους εκτός Κύπρου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην τεχνολογία, οι οποίες στο πλαίσιο της πανδημίας υπήρξαν ραγδαίες, όπως μεταξύ άλλων, στις τηλεδιασκέψεις, την έξυπνη τεχνολογία, την ευρύτερη χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών για διεκπεραίωση καθημερινών υποθέσεων, κάτι το οποίο αλλάζει άρδην τον τρόπο διεξαγωγής εργασιών των δικηγορικών γραφείων.

Ο δρ Κληρίδης σημείωσε ότι έχουν ληφθεί πολλά θετικά μέτρα εκ μέρους της Κυβέρνησης, τα οποία ενισχύουν τη δυνατότητα επανέναρξης της δραστηριοποίησης στον τομέα όπως π.χ. η δημιουργία κέντρου ταχείας εξυπηρέτησης, η χαλάρωση των κανονισμών παροχής προσωρινής άδειας διαμονής σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας σε αλλοδαπούς, η δυνατότητα παραχώρησης δικαιώματος μόνιμης κατοικίας με την αγορά ακίνητης περιουσίας και ή άλλων επενδύσεων σε αλλοδαπούς με σταθερό εισόδημα από το εξωτερικό, στις φορολογικές ελαφρύνσεις για εργαζομένους, υπαλλήλους εταιρειών που εγκαθίστανται στην Κύπρο ως και αυτοεργοδοτούμενους.

Διασαφήνισε ωστόσο ότι χρειάζονται περαιτέρω διαβήματα για να προωθήσουν τον τομέα όπως π.χ. διεθνή συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με τη συμμετοχή Κύπριων δικηγόρων και φορέων για προβολή της Κύπρου ως επιχειρησιακού κέντρο και εγκατάσταση επιχειρήσεων ή γραφείων διοίκησης τούτων στην Κύπρο, ενίσχυση της κρατικής διαφήμισης σε επιδραστικά ΜΜΕ ανά τον κόσμο, εμπλοκή Τμημάτων Νομικής στην προώθηση της Κύπρου ως επιχειρησιακού και επενδυτικού κέντρου, μέσα από την έρευνα και τις διαπανεπιστημιακές επαφές διεθνώς, την αξιοποίηση Κυπρίων ανά το παγκόσμιο, ο αριθμός των οποίων είναι αρκετά μεγάλος και σημαντικός, αλλά και οικονομικά ισχυρός, την προώθηση νέων τομέων παροχής υπηρεσιών όπως π.χ. ο τομέας της διαιτησίας και διαμεσολάβησης, αεροπλοΐας, πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και ενίσχυση της Κύπρου ως ναυτικού κέντρου.

Η σύσταση του νέου Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου με την επιτρεπόμενη χρήση της αγγλικής γλώσσας, όπου το δικαστήριο εγκρίνει τούτο προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, ενισχύουν ασφαλέστατα τις δυνατότητες της Κύπρου ως διεθνούς εμπορικού και επιχειρησιακού αλλά και επενδυτικού κέντρου.

Η Κύπρος εξακολουθεί να έχει ένα ικανότατο επαγγελματικό και διοικητικό προσωπικό, η γεωγραφική της θέση, το κλίμα της, οι καλές προοπτικές για το μέλλον είναι καθοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην επαναδραστηριοποίηση στον τομέα.

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του ο δρ Κληρίδης έθιξε επίσης αρνητικές πτυχές που αφορούν τον τομέα, όπως η αργοπορία στη θέσπιση της νέας νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, στους απαρχαιωμένους αποικιακούς βασικούς νόμους, όπως π.χ. Εταιρειών, Συμβάσεων, Πτωχεύσεων και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού τους, όπως επίσης και στη νέα πραγματικότητα που είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το AMLαλλά και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με φορολογικά θέματα, όπως το επικείμενο «unshelldirective» που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2023.

Αυτές, οι πολλές φορές υπερβολικές ρυθμίσεις, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη του τομέα, όπως επίσης και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες, σε ένα μεγάλο βαθμό, πλήττουν τις ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα την Κύπρο, χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ ανακοίνωσε επίσης ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις στο Νομικό Συμβούλιο και Συμβούλιο του ΠΔΣ για να επιτραπεί επένδυση σε δικηγορικές εταιρείες μέχρι ποσοστού 49%  και περαιτέρω, οι δικηγορικές εταιρείες να έχουν την δυνατότητα να επενδύουν εκτός οικογενειακής περιουσίας. Το μέτρο αυτό θα αναβαθμίσει το δικηγορικό επάγγελμα και θα υποβοηθήσει στη συνέργεια μεταξύ δικηγόρων και ελεγκτών.

Τέλος, ο δρ Κληρίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, παρά τα προβλήματα, ο τομέας ο οποίος απεδείχθη ότι είναι ευέλικτος, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, και ότι στο ενδιάμεσο στάδιο προς αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, αναπόφευκτα θα πρέπει να επικεντρωθεί και στην παροχή υπηρεσιών στην τοπική αγορά.