SIGNUP
  LOGIN

Ο ΠΔΣ συμμετείχε σε συνάντηση στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία επικεντρώθηκε στην επιχειρούμενη προσπάθεια για σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητης Υπηρεσίας Διαχείρισης Δικαστηρίων με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των δικαστηρίων, ούτως ώστε οι δικαστές να επιτελούν απερίσπαστα το έργο τους.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20/052022,  στην παρουσία της Προέδρου του Ανωτάτου κ. Περσεφόνης Παναγή, παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, εμπειρογνώμονες από το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ιρλανδίας (IPA), η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Στέφη Δράκου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης και εκ μέρους του ΠΔΣ ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Χριστοφίδης και ο κ. Νικόλας Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράστηκε εκ νέου η κοινή διαπίστωση ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν είναι παραγωγικό και συνεπώς θα πρέπει να δρομολογηθούν αλλαγές, κυρίως σε ζητήματα κουλτούρας. Λόγω δε της καθυστέρησης που έχει σημειωθεί σχετικά με τις παραδοτέες εργασίες, συμφωνήθηκε επέκταση του χρονοδιαγράμματος μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2022.

Προκειμένου να διασφαλίζεται  η αποδοτικότητα του συστήματος και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πισωγυρίσματος στο παρόν σύστημα, το οποίο κατά κοινή παραδοχή είναι ατελέσφορο, ο ΠΔΣ τόνισε ότι οι αλλαγές θα πρέπει να είναι ουσιαστικές ως προς το μοντέλο στο οποίο συνηγορούν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Παράλληλα, εκφράστηκε η ανησυχία αναφορικά με τη μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις ανάλογες ρυθμίσεις, καθώς και για τους απαιτούμενους πόρους, επαναλαμβάνοντας την αναγκαιότητα για επενδύσεις στον τομέα της δικαιοσύνης ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή της και στις προκλήσεις του σήμερα. Η εκάστοτε Κυβέρνηση, που έχει την ευθύνη της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, οφείλει να παρέχει στη δικαιοσύνη δικαστήρια, εξοπλισμένα με τις απαραίτητες υποδομές καθώς και το αναγκαίο προσωπικό για τη διεκπεραίωση και επιτέλεση του δικαστικού έργου.

Όσον αφορά το ΔΣ της νεοσύστατης Αρχής, ο ΠΔΣ υπογράμμισε, παραθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, την αλλαγή της πλειοψηφίας του, καθώς και την ανάγκη διαφοροποίησης του εργασιακού μοντέλου σε νέους κατά κύριο λόγο εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΠΔΣ επεσήμανε ότι τη διαχείριση των δικαστηρίων στη νέα Υπηρεσία δεν θα πρέπει να έχουν κατ’ αποκλειστικότητα οι δικαστές που θα απαρτίζουν κατά πλειοψηφία το νέο Συμβούλιο, αλλά πρόσωπα με εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας, οικονομικών και άλλους τομείς. Στο Συμβούλιο αυτό θα πρέπει επίσης να μετέχουν εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του ΠΔΣ.

Ευρισκόμενοι σε προπαρασκευαστικό στάδιο για τη νέα Υπηρεσία Διαχείρισης των Δικαστηρίων, θα πρέπει να εκτιμηθούν συνολικά και να αξιολογηθούν επακριβώς τα δεδομένα, να προβλεφθούν ορθολογικά τα όποια μειονεκτήματα, με βασική προϋπόθεση την τήρηση της αρχής της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

Ο ΠΔΣ έχει συγκεκριμένες θέσεις για τις πτυχές της νέας ανεξάρτητης Υπηρεσίας, τις οποίες και επεξεργάζεται σε επίπεδο ΔΣ και θα κοινοποιήσει στα μέλη του επόμενο διάστημα. 

Δεδομένου ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου αφού μεριμνά για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική η προσαρμογή της λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας κατά τρόπο, ώστε να είναι επιβοηθητική και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις υπάρχουσες και προκύπτουσες ανάγκες.