SIGNUP
  LOGIN

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου K2 Integrity.

Η συνεργασία αυτή παρέχει στα μέλη του ΠΔΣ τη δυνατότητα εξειδικευμένης πρόσβασης στο πρόγραμμα Certified Risk Management Specialist – Russia Sanctions (CRMS-RS) με μειωμένη τιμή, το οποίο μέσα από ολοκληρωμένη και στοχευμένη εκπαίδευση για τα μέλη του  ΠΔΣ, καλλιεργεί και αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες πρόβλεψης και αξιολόγησης κινδύνων.

Μέλη του ΠΔΣ που θα εγγραφούν για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχουν επίσης πρόσβαση στην τρέχουσα δέσμη προγραμμάτων, τα οποία επικεντρώνονται σε θεματικές όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και στην πάταξη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT), διαχείριση κινδύνων από κυρώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς (ABC) και άλλων περιπτώσεων απάτης.

Να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΠΔΣ που θα αποκτήσουν την εν λόγω πιστοποίηση, για το έτος απόκτησής της δεν θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση σε θέματα εποπτικού ελέγχου ως υπό την ιδιότητά τους ως λειτουργοί συμμόρφωσης, καθότι η εν λόγω πιστοποίηση θα καλύψει και θα προσμετρήσει για τις 10 ώρες (10 CPD μη πιστοποιημένες μονάδες για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση) που χρειάζονται ετησίως.

Όσοι επιτύχουν στην εξέταση και λάβουν την πιστοποίηση θα συμπεριλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο/μητρώο του CRMS-RS, ο οποίος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ.

Τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμα  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης της Κ2 Integrity (Τhe Dedicated Online Financial Integrity Network (DOLFIN).

Παράλληλη στόχευση της συνεργασίας ΠΔΣ και Κ2 Integrity, η οποία έχει άμεση ισχύ, είναι και η συνεχής εκπαίδευση των μελών του ΠΔΣ που έχουν λάβει την πιστοποίηση CRMS-RS, προκειμένου να βελτιώνεται η γνωστική επάρκειά τους, να εμπλουτίζονται οι δεξιότητές τους και να ενισχύονται η αντίληψη και η κρίση που απαιτούνται για την αξιολόγηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ισχυουσών κυρώσεων καθώς και κινδύνων που συνδέονται με οικονομικής φύσεως εγκλήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος και μέλος του ΔΣ του K2 Integrity Andrew Rabinowitz ανέφερε ότι η συνεργασία με τον ΠΔΣ θα παρέχει πρωτοποριακή  εκπαίδευση, η οποία θα εστιάζει στη διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με τις κυρώσεις, μέσα από την οποία τα μέλη του ΠΔΣ θα αποκτούν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα προκειμένου ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις προστασίας της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου.

Περαιτέρω, σημείωσε ότι οι ανώτεροι διευθύνοντες σύμβουλοι Danny McGlynn και Michele Malvesti έχουν εφαρμόσει την τεχνογνωσία τους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να σχεδιάσουν και να παραδώσουν ένα μοναδικό πρόγραμμα, το οποίο ανταποκρίνεται επιτυχώς στις σύγχρονες προκλήσεις διαχείρισης κινδύνου του οικονομικού εγκλήματος.

Όπως επεξήγησε ο κ. Rabinowitz ο συνδυασμός της γνώσης και της εμπειρίας έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός αναλυτικού πλαισίου εκπαίδευσης σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει λόγω των κυρώσεων. Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι η εστιασμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση επαγγελματιών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε σχέση με τις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από το σύνολο των κυρωτικών μέτρων, με στόχο την έγκαιρη και διαρκή συμμόρφωση.

Η πλατφόρμα DOLFIN του K2 Integrity προσφέρει ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση, πιστοποίηση καθώς και εργαλεία που συμβάλλουν στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αξιοπιστίας.

Η πλατφόρμα DOLFIN και το περιεχόμενό της αναπτύχθηκαν από επαγγελματίες διαχείρισης κινδύνων οικονομικών εγκλημάτων και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών που πρωτοστάτησαν στη διαμόρφωση του πλαισίου για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, το οποίο υιοθετήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την πλευρά της η Εκπρόσωπος Τύπου και Μέλος του ΔΣ ΠΔΣ κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου- Παναγιώτου δήλωσε ότι η συστηματική επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του ΠΔΣ αποτελεί βασική επιδίωξη και προτεραιότητα. «Μέσω της συνεργασίας με τον οργανισμό K2 Integrity, εξασφαλίζεται για τα μέλη του ΠΔΣ η συμμετοχή στο καλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφορικά με τις κυρώσεις στην παγκόσμια αγορά, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ποιοτική τεχνογνωσία και η αξιοπιστία της νομικής κοινότητας στην Κύπρο εν μέσω πρωτοφανών προκλήσεων», ανέφερε.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα πιστοποίησης CRMS-RS του K2 Integrity, πατήστε ΕΔΩ.

K2 Integrity
Ο οργανισμός K2 Integrity δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κινδύνου και κινδύνων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα. Πρόκειται για μια συνεχή και αναπτυσσόμενη διεργασία η οποία παρέχεται μέσα από στοχευμένη εκπαίδευση προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναγνώριση και ο αποτελεσματικός χειρισμός των συγκεκριμένων κινδύνων.

Συνδυάζοντας την εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία, την εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση των επαγγελματιών της σχετικά με όλες τις πηγές κινδύνου καθώς και την αξιοποίηση των εφαρμογών της τεχνολογίας και της ψηφιακής εξέλιξης, αποβλέπει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση ούτως ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο πλαίσιο προς επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα.  

Με γραφεία στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και προσωπικό πέραν των 400 επαγγελματιών παγκοσμίως, ο οργανισμός K2 Integrity διαθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία και είναι συνεχώς αναπτυσσόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον οργανισμό K2 Integrity επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.k2integrity.com

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για εγγραφή στο πρόγραμμα Certified Risk Management Specialist– Russia Sanctions (CRMS-RS) και για την πληρωμή του κόστους συμμετοχής επισκεφθείτε τη σελίδα https://dolfin.k2integrity.com/registration και ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:

1.Certification
α. Στην προεπιλεγμένη επιλογή: Individual & Certified Risk Management Specialist – Russian Sanctions πατήστε «next» κάτωδεξιά.

2. Membership Type
α. Προεπιλεγμένη επιλογή: FIN Premium Membership & Private Sector.

β. Εμφανίζεται η τιμή $2190, η οποία θα μειωθεί στα $1495 όταν καταχωρίσετε έναν κωδικό (βλέπε αρ. 4 σημείο γ) στο τέταρτο βήμα «επιβεβαίωση και πληρωμή».

γ. Πατήστε «next» κάτω δεξιά.

3. Account Information
α. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία δικαιοδοσίας σας, δηλαδή τη χώρα διαμονής και τη χώρα στην οποία δραστηριοποιήστε.

β. Πατήστε «next» κάτω δεξιά.

4. Confirmation and Payment

α. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία εγγραφής σας. Θα εξακολουθεί να εμφανίζεται η τιμή 2190 $.

β. Πληκτρολογήστε το όνομα και τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως αναγράφονται στην πιστωτική σας κάρτα. Να σημειωθεί ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει με Visa, Mastercard, American Express, Discover & Diners, China UnionPay, Japan Credit Bureau (JCB). Για πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://stripe.com/docs/payments/cards/supported-card-brands

γ. Εισαγάγετε τον κωδικό κουπονιού WelcomeCBA για να λάβετε δωρεάν συνδρομή premium. Θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης για την εγκυρότητα του κωδικού.

δ. Διαβάστε τους όρους χρήσης και τη δέσμευση FIN.

ε. Πατήστε «apply» κάτω δεξιά.

5.  Επιβεβαίωση της εγγραφής σας.

6. Θα λάβετε απόδειξη από την «Stripe» καθώς και ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος από την πλατφόρμα DOLFIN.

  • Για οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.