SIGNUP
  LOGIN

4 Μαΐου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον της κας Β. Καρλεττίδου, Πρ. Δ.Δ.Δ.Πτην Τρίτη 5/5/20 αναβάλλονται καιεπαναορίζονται στις 14/5/20 με τις ίδιες οδηγίες:

1096/17, 868/18, ΔΔΠ 464/19, 698/19, 147/20, 84/20, 255/20, 273/20

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται και επαναορίζονται στις 18/5/20με οδηγίες να καταχωρηθεί η Γραπτή Αγόρευση Αιτητή/τιας:

ΔΔΠ 508/19, ΔΔΠ 440/19, ΔΔΠ 446/19, ΔΔΠ 458/19, ΔΔΠ 497/19,                   ΔΔΠ 530/19, ΔΔΠ 563/19

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται και επαναορίζονται στις 18/5/20με οδηγίες να καταχωρηθεί η Γραπτή Αγόρευση των Καθ’ ων η Αίτηση:

ΔΔΠ 302/19, ΔΔΠ 563/19, ΔΔΠ 137/19, ΔΔΠ 401/19, ΔΔΠ 530/19

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται και επαναορίζονται στις 18/5/20 με οδηγίες να καταχωρηθεί η Απαντητική Αγόρευση Αιτητή/Αιτήτριας:

ΔΔΠ 368/19, ΔΔΠ 311/19, 51/20

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται και επαναορίζονται στις 18/5/20για Διευκρινίσεις:

 ΔΔΠ 248/19, ΔΔΠ 221/19, ΔΔΠ 266/19, ΔΔΠ 314/19.

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται και επαναορίζονται με τις ίδιες οδηγίες στις 3/6/20:

745/19, 12/20, 258/20, 261/20, 267/20, 270/20, 141/20, ΔΔΠ 500/19

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις παραμένουν στις  5/5/20:

727/18, ΔΔΠ 12/19, ΔΔΠ 15/19, ΔΔΠ 78/19, ΔΔΠ 215/19, ΔΔΠ 503/19, 871/16, ΔΔΠ 296/19.

 

Διευκρινίζεταιότι εάν τηρηθούν οι οδηγίες, οι υποθέσεις αναβάλλονται με νέες οδηγίες για την καταχώρηση των αγορεύσεων που ακολουθούν μέχρι τη νέα ημερομηνία που θα οριστούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

4 Μαΐου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια εφαρμογής των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 30/04/2020, όλες οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στην κα. Μ. Παπαντωνίου, Δ.Δ.Δ.Δ.Π, την Τρίτη 5/5/20 (εκτός αυτών που ρητά αναφέρονται πιο κάτω) αναβάλλονται για τις 3/6/20,με οδηγίες όπως οι δικηγόροι σε έκαστη υπόθεση προχωρήσουν στην καταχώρηση του Δικογράφου που έπεται σε σειρά μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις θα γίνουν στις 5/5/20 και ώρα 9:00:

 

  • ΔΔΠ 8/19
  • ΔΔΠ 118/19
  • ΔΔΠ 151/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

4 Μαΐου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια εφαρμογής των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 30/04/2020, όλες οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στην κα. Χ. Μιχαηλίδου, Δ.Δ.Δ.Δ.Π, την Τρίτη 5/5/20 (εκτός αυτών που ρητά αναφέρονται πιο κάτω)αναβάλλονται καιεπαναορίζονται στις 2/6/20 (σχετικό πινάκιο θα επισυναφθεί εντός των ημερών),με οδηγίες όπως οι δικηγόροι σε έκαστη υπόθεση προχωρήσουν στην καταχώρηση του Δικογράφου που έπεται σε σειρά μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Διευκρινίσεις/Ακρόαση θα διεκπεραιωθούν στις 5/5/20 ως ακολούθως:

 

  • 587/18 (ώρα 9:00)
  • Αίτηση 220/17 (ώρα 9:30)