SIGNUP
  LOGIN

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, δημοσιογραφική διάσκεψη στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε το συνολικό  έργο του ΠΔΣ που έχει επιτελεστεί κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022 καθώς και οι άμεσοι στόχοι και οι προτεραιότητες.

Την παρουσίαση του έργου έκανε η Εκτελεστική Διευθύντρια του ΠΔΣ κα Κούλια Βάκη, η οποία απαριθμώντας τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και/ή βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογράμμισε ότι αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις και τις δυσκολίες για τους δικηγόρους σήμερα, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων προβλημάτων αλλά και των απρόσμενων εξελίξεων. 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, ευχαριστώντας το ΔΣ για τη δουλειά που συντελείται σε συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων που τίθενται, σημείωσε ότι ο ΠΔΣ είναι πλέον στον χάρτη της κοινωνίας της Κύπρου ένα ζωντανό κύτταρο με προσφορά ανεκτίμητης αξίας. «Ο ΠΔΣ έχει αναβαθμιστεί αλλά έχει αναβαθμιστεί και το κύρος των λειτουργών της δικαιοσύνης», δήλωσε.

Εξαίροντας τη συμβολή του ΠΔΣ στην ψήφιση της δικαστικής μεταρρύθμισης, επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δικαιοσύνη εισέρχεται σε μια νέα εποχή και πλέον θα πρέπει να κατακτηθεί το στοίχημα της εφαρμογής και λειτουργίας της. Όπως ανέφερε, ο διορισμός δικηγόρων μελών του ΠΔΣ στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και Ανώτατο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποτελεί κομβική εξέλιξη, όπως επίσης και η δυνατότητα διορισμού δικηγόρων σε ανώτερες και ανώτατες δικαστικές θέσεις.   

Ένα δεύτερο στοίχημα, σημείωσε, ήταν η διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν σε σχέση με Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα λόγω της εμπλοκής μικρού αριθμού δικηγορικών γραφείων, όπου θα έπρεπε να ελεγχθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τις εκθέσεις Νικολάτου, Καλογήρου και Γενικού Ελεγκτή.

Προς τον στόχο αυτό ενισχύθηκε το Τμήμα του Εποπτικού Ελέγχου του ΠΔΣ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατό σε σύντομο διάστημα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εκθέσεις να τεθούν ενώπιον του Συμβουλίου για να ληφθούν αποφάσεις.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, όπου ο ΠΔΣ ως Εποπτική Αρχή πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα μέλη του συμμορφώνονται με τις εν λόγω περιοριστικά μέτρα.

Επιπλέον, ο δρ Κληρίδης αναφέρθηκε σε δύο προτάσεις του, οι οποίες είναι υπό επεξεργασία στο Νομικό Συμβούλιο: Η μία αφορά το Μητρώο των δικηγόρων των μη ασκούντων τη δικηγορία, για να περιέλθει στη δικαιοδοσία και διαχείριση του ΔΣ του ΠΔΣ - τη διαχείριση του οποίου έχει σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτού του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο και αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής περί το τέλος Νοεμβρίου υπάρχουν επίσης εκσυγχρονιστικές πρόνοιες, οι οποίες αφορούν θέματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου αλλά και θέματα που άπτονται της άσκησης του επαγγέλματος.

Η δεύτερη πρόταση του δρος Κληρίδη στο Νομικό Συμβούλιο αφορά τον εκσυγχρονισμό των όρων εισδοχής των νέων δικηγόρων στο επάγγελμα, την αναβάθμιση και αλλαγή του πλαισίου των εξετάσεων καθώς και την αναβάθμιση των διαλέξεων που παρακολουθούν οι ασκούμενοι δικηγόροι για να ενταχθούν στο δικηγορικό σώμα.

Αναφορά έκανε επίσης στα εκκρεμούντα νομοσχέδια, τα οποία έχει ετοιμάσει ο ΠΔΣ όσον αφορά την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Προς τον στόχο της επιτάχυνσης του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης, τόνισε τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να έχει το Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης. Στόχος του ΠΔΣ είναι να ενθαρρύνει το δικαστικό σώμα την παραπομπή ενός μεγάλου μέρους του backlog, το οποίο ανέρχεται στις 50,000 στα κατώτερα δικαστήρια, για επίλυση είτε στο Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης είτε στα μέλη του ΠΔΣ, τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν ενεργά την επίλυση των διαφορών αυτών.

Άλλες εκσυγχρονιστικές προτάσεις τις οποίες προωθεί το ΔΣ είναι οι ODR (online dispute resolution)  ακροάσεις. Να εκδικάζονται, δηλαδή, υποθέσεις ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, όπου δεν είναι ανάγκη να ακουστεί μαρτυρία όπως επίσης και η μαγνητοφώνηση των πρακτικών στα δικαστήρια.

Ο ΠΔΣ συμμετέχει παράλληλα στις διαδικασίες εφαρμογής του ejustice το οποίο θα αντικαταστήσει το μεταβατικό σύστημα ijustice.

Περαιτέρω, ο ΠΔΣ πρωτοστάτησε στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας μέσω τακτικών συναντήσεων του δρος Κληρίδη με τον Υπ. Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και άλλους φορείς, και ήδη έχει αρχίσει η αναβάθμιση αιθουσών των παλαιών κτηρίων των δικαστηρίων. Επιπρόσθετα, μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά του Οικογενειακού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Εμπορικών Διαφορών στο κτήριο ΑΣΤΡΑ.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με το θέμα της τροποποίησης των ουσιαστικών νόμων, αφού όπως επεσήμανε η πολιτεία δεν φαίνεται να επενδύει σημαντικά κεφάλαια. Για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να ανεξαρτητοποιηθεί από την Εκτελεστική Εξουσία για να έχει τη δυνατότητα να κάνει τομές για τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης. Οι βασικοί νόμοι, επισημείωσε, ο δρ Κληρίδης θεσπίστηκαν επί Αγγλοκρατίας, γι’ αυτό επιβάλλεται να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο προωθείται η μεταρρύθμιση του ουσιαστικού δικαίου στην κυπριακή έννομη τάξη.

Για το βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται δράσεις του ΠΔΣ καθώς και δηλώσεις του Αντιπροέδρου κ. Γιώργου Χριστοφίδη, του Γραμματέα κ. Νικόλα Τσαρδελλή και της Εκπροσώπου Τύπου /Μέλους του ΔΣ κ. Τζώρτζιας Κωνσταντίνου - Παναγιώτου ΕΔΩ