SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως, σε όλα τα έγγραφα που καταχωρούν στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, αναγράφουν και τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου (Φαξ), καθώς και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση  (e-mail) για σκοπούς επικοινωνίας.

 

 

Ανδριάνα Μαλεκίδου

Πρωτοκολλητής Α΄

Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών