SIGNUP
  LOGIN

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Κυκλοφόρησε ένα νέο σύγγραμμα (Οκτωβρίου 2022)

του Σωτήρη Λιασίδη, Προέδρου Οικ. Δικαστηρίου

με τίτλο:

 

«ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(Νομικές Αρχές – Σύνοψη Νομολογίας Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000-2021)»

 

ISBN 978-9925-7890-4-7

 

Στο παρόν πόνημα παρατίθεται η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των τελευταίων 22 χρόνων, που αφορά αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα του Αστικού Δικαίου. Στα πλαίσια αυτά, καταφαίνεται η προσέγγιση των δικαστών επί της ερμηνείας που δίδουν στις διαφορές που τίθενται ενώπιόν τους προς επίλυση. Συντίθενται δε, αυτές οι διαφορές από ένα συνονθύλευμα επί μέρους θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ικανότητα και στις προϋποθέσεις προς σύναψη έγκυρης  σύμβαση, στις ελαττωματικές συναλλαγές, στις νόμιμες και παράνομες συμβάσεις, στην ερμηνεία όρων μιας σύμβασης, στην απόδειξη των συμφωνηθέντων σε μια γραπτή συμφωνία, στις θεραπείες που προσφέρονται στο αναίτιο για την εκπλήρωση μιας σύμβασης πρόσωπο, στη χωρίς υπαιτιότητα μη εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων, στη δικογραφική αξίωση, στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου κλπ..

 

Το ισχύον, στην Κύπρο, νομικό σύστημα της δεσμευτικότητας του δικαστικού προηγούμενου, αποτελεί ένα επιπρόσθετο λόγο γιατί θα πρέπει ο κάθε νομικός να γνωρίζει και τις νομικές αρχές που αναφύονται από αυτές τις αποφάσεις. Η γνώση του Δικαίου των Συμβάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο στη σύνταξη και κατάρτιση μιας συμφωνίας, αλλά και στη διεκδίκηση, στο Δικαστήριο, της ορθής θεραπείας σε περίπτωση καταστρατήγησής της.

 

Το σύγγραμμα, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως νομολογιακή κωδικοποίηση του δικαίου των συμβάσεων, έχει διαχωριστεί σε 345 Κεφάλαια και το κάθε Κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συναφή νομολογία που καλύπτει ένα εξειδικευμένο θέμα.  Τα κεφάλαια παρατίθεται κατά αλφαβητική σειρά με σκοπό να εντοπίζεται, κατά άμεσο τρόπο, το θέμα που ενδιαφέρει τον μελετητή.

 

Περαιτέρω, οι αποφάσεις τίθενται κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τον χρόνο έκδοσής τους, ακριβώς για να διαφαίνεται και η τυχόν εξέλιξη ή η διαφοροποίηση της νομολογίας επί του θέματος.  Καταβλήθηκε δε, προσπάθεια όπως γίνεται αποτύπωση της νομικής ή των νομικών αρχών που αναφύονται από κάθε απόφαση και στην έκταση που κρίθηκε αναγκαίο, παρατίθενται και τα γεγονότα που περιβάλλουν την κάθε απόφαση.

 

Το σύγγραμμα αποτελείται συνολικά από 616 σελίδες, είναι σκληρόδετο, η τιμή του είναι €75 και μπορείτε να το προμηθευτείτε από τους δικηγορικούς συλλόγους.

 

Οι τόμοι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.Ι, Τ.ΙΙ, Τ.ΙΙβ, ΙΙγ, Τ.ΙΙΙ, Τ.IV, τα συγγράμματα «Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου», «Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων», «Θέματα Οικογενειακού Δικαίου», «Πολιτική Συμβίωση», «Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου» Τ. 1 & T. 2, «Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας» (4 Τόμοι), «Διατάγματα στο Οικογενειακό Δίκαιο», «Διεθνής (Αστική) Απαγωγή Παιδιών», «Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Τέκνων»,  «Το Δίκαιο της Υιοθεσίας», «Προνομιακά Εντάλματα», «Αστικά Αδικήματα», «Ευρωπαϊκό Οικογενειακό Δίκαιο», «Παρεμπίπτοντα Διατάγματα», το Ευρετήριο Επιθεώρησης Οικ. Δικαίου 2010-2014 και τα Ευρετήρια Αποφάσεων Αν. Δικ. – Αστικές υποθέσεις 2010 μέχρι 2021,  «Εντάλματα Σύλληψης, Έρευνας – και Συναφή Εντάλματα – (Νομικές Αρχές – Σύνοψη Νομολογίας Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000-2021) και το τριμηνιαίο περιοδικό «Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου» (51 τεύχη), του ίδιου συγγραφέα, διατίθενται και αυτά από τους Δικ. Συλλόγους. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε από τη συγγραφική του ιστοσελίδα κάτω από τον τίτλο «Νομικά Συγγράμματα», από το facebookpagewww.facebook.com/sotirisliasides