SIGNUP
  LOGIN

Ακολουθητέα πρακτική διεκπεραίωσης των πολιτικών υποθέσεων

που εκκρεμούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

 

Στα πλαίσια εφαρμογής της Ανακοίνωσης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημ. 5.5.20, εκδίδονται οι ακόλουθες επιπρόσθετες οδηγίες αναφορικά με την ακολουθητέα πρακτική για τη διεκπεραίωση τωνπολιτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας:

 

  1. Όλες οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται ουσιαστικά, δηλαδή θα δίνονται ουσιαστικές οδηγίες για την περαιτέρω προώθηση και συνέχιση της διαδικασίας, αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται και δεν θα αναβάλλονται απλώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Στόχος είναι η κανονική διεκπεραίωση των υποθέσεων με τον περιορισμό της ανάγκης της φυσικής παρουσίας των δικηγόρων των διαδίκων στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

  1. Οι δικηγόροι θα πρέπει να στέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει αναρτηθεί για τον κάθε Δικαστή για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις τους, μέσω του οποίου να θέτουν τα όποια αιτήματα και/ή θέσεις τους ως προς την περαιτέρω πορεία της κάθε υπόθεσης. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αποστέλλεται πριν την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης και ταυτόχρονα να κοινοποιείται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δικηγόρων των υπόλοιπων διαδίκων. Οι υπόλοιποι δικηγόροι προς τους οποίους κοινοποιείται το μήνυμα θα πρέπει να τοποθετούνται επί των αιτημάτων. Η συνεννόηση μεταξύ των δικηγόρων θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης.

 

Παρέχεται πάντα η δυνατότητα για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τον χειρισμό των υποθέσεων μέσω emailή τηλεφώνου τόσο από το Δικαστήριο όσο και από τους δικηγόρους.

 

  1. Μία ημέρα πριν την ημερομηνία ορισμού των υποθέσεων, το Δικαστήριο θα αναρτά στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κατάλογο που θα περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που είναι ενώπιον του, με οδηγίες ως προς τον χειρισμό τους.

 

  1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα από οποιονδήποτε των δικηγόρων των διαδίκων ή ακόμα δεν υπάρχει τοποθέτηση-απάντηση από τους δικηγόρους όλων των πλευρών, το Δικαστήριο δύναται να δίνει τις ανάλογες οδηγίες όπως αυτό κρίνει ορθό και πρέπον είτε χωρίς την ανάγκη παρουσίας των δικηγόρων είτε δίνοντας οδηγίες όπως οι δικηγόροι παρουσιαστούν ενώπιον του για τον χειρισμό της υπόθεσης.

 

  1. Αναφορικά με μονομερείς αιτήσεις σε αγωγές, όπως π.χ. αιτήσεις για ανανέωση μέμο ή για άδεια εκτέλεσης απόφασης, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετικό αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί ως αναφέρεται ανωτέρω, αυτές θα διεκπεραιώνονται από το Δικαστήριο χωρίς την ανάγκη αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος και στην απουσία των δικηγόρων των αιτητών, νοουμένου ότι, όπου χρειάζεται, υπάρχει καταχωρημένη στον φάκελο του Δικαστηρίου η ένορκη δήλωση επίδοσης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως π.χ. η γραπτή συγκατάθεση του Κτηματολογίου.

 

  1. Η πρακτική ως η παρ. (5) ανωτέρω, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το Δικαστήριο, θα ακολουθείται και για αιτήσεις δια κλήσεως σε Πρωτογενείς Αιτήσεις, όπως π.χ. αιτήσεις για παράταση του χρόνου καταχώρισης εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών, μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ.

 

  1. Το Δικαστήριο θα ενημερώνει εκ των προτέρων και εγκαίρως τους δικηγόρους των διαδίκων για τις αγωγές οι οποίες έχουν σειρά εκδίκασης ούτως ώστε να γίνεται ο ανάλογος συντονισμός και προγραμματισμός για την έναρξη της ακρόασης  αυτών.

 

  1. Οποιεσδήποτε ακροάσεις ενδιάμεσων και/ή οποιωνδήποτε άλλων αιτήσεων δύνανται να διεξαχθούν με γραπτές αγορεύσεις, θα διεκπεραιώνονται με γραπτές αγορεύσεις χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας των δικηγόρων εκτός στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει διαφορετικό αίτημα από τους δικηγόρους και το Δικαστήριο δίδει άδεια και τις ανάλογες οδηγίες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ακρόασης.

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ακρόαση θα διεξαχθεί στην απουσία των δικηγόρων των διαδίκων στη βάση των γραπτών αγορεύσεων, οι δικηγόροι των διαδίκων θα αποστέλλουν την αγόρευσή τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δικαστήριο, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αυτή και στους αντιδίκους τους, ως επίσης θα φροντίζουν να καταχωρούν και γραπτό κείμενο της αγόρευσής τους στον φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι την ημέρα της ακρόασης.

 

  1. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα παρακαλούνται οι δικηγόροι όλων των πλευρών να τοποθετούνται επίσης και ως προς το θέμα των εξόδων.

 

  1. Για όλες τις υποθέσεις οι οποίες διεκπεραιώνονται στην απουσία των δικηγόρων των διαδίκων, το Δικαστήριο θα αποστέλλει σχετικό Κατάλογο με τις ανάλογες οδηγίες, όπως αυτές έχουν δοθεί από το Δικαστήριο για κάθε υπόθεση, στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ο οποίος ανέλαβε την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του.