SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

1. Μέσα στο πλαίσιο εντατικοποίησης των προσπαθειών του Π.Δ.Σ. για την εκπαίδευση συναδέλφων στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων i-justiceδιεξήχθησαν τρεις τηλεδιασκέψεις, 13.1.2021 και 14.1.2021 με την συμμετοχή της ομάδας εκπαιδευτών του Π.Δ.Σ. Η ομάδα αυτή εργάστηκε επίπονα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και διεκπεραίωσε το έργο της με απόλυτη επιτυχία

2. Το απόγευμα της 13.1.2021, έλαβε χώρα η δεύτερη τηλεδιάσκεψη με το Υφυπουργείο και την εταιρεία, αρχιτέκτονες της πλατφόρμας, μέσα από την οποία προέκυψε ότι υπάρχει έλλειψη ετοιμότητας εκ μέρους της εταιρείας σε τεχνικό επίπεδο να παράσχει ολοκληρωμένη πρόσβαση στο σύστημα για να μπορέσουν οι εκπαιδευτές να έχουν όλες τις λειτουργίες του και να προχωρήσουμε με την εκπαίδευση των δικηγόρων. Λεπτομέρειες της διαπίστωσής τους και του αιτιολογικού δίδεται στη συνημμένη επιστολή του συνάδελφου Νικόλα Κουκούνη 14.1.2021  -  Πατήστε ΕΔΩ

3. Επιπρόσθετα ενημερωθήκαμε ότι δεν ήταν έτοιμα τα σχετικά videoτα οποία θα επικαιροποιήσουν τα παλαιά videoμε δεδομένες τις αλλαγές που μεσολάβησαν στο ενδιάμεσο. Το δε εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος που ετοιμάζει η εταιρεία θα μας δοθεί την προσεχή εβδομάδα με τα σχετικά φιλμάκια.

4. Ενόψει των ανωτέρω και των όσων λεπτομερώς εκθέτουν οι εμπειρογνώμονες σύμβουλοι του Π.Δ.Σ. κατέστη πρόδηλο ότι το σύστημα ως έχει παρουσίαζε ελλείψεις και κενά.

5. Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και επιστολή την οποία απέστειλε στις 13.1.2021 ο Πρόεδρος του Π.Δ.Σ.  Δρ. Χρίστος Κληρίδης προς την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος του Π.Δ.Σ. με τον Αντιπρόεδρό του συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις με το Ανώτατο Δικαστήριο και είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για καλλίτερο συντονισμό και επαναδιορισμό της νέας ημερομηνίας εφαρμογής του i-justiceη οποία συμφωνήθηκε να είναι η 8.2.2021.

6. Σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και εκπροσώπους του Π.Δ.Σ. συμφωνήθηκε ότι, θα μας δοθεί πλήρης πρόσβαση για πρώτη φορά στο σύστημα και παροχή των κωδικών για τον σκοπό αυτό και ότι θα προχωρήσει παράλληλα την προσεχή βδομάδα μία δοκιμαστική πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι δικηγόροι για σκοπούς εξάσκησης. Συμφωνήθηκε ο οδικός χάρτης μετάβασης μέσα από την εκπαίδευση των δικηγόρων στο i-justice μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου με οδηγίες του Προέδρου του Π.Δ.Σ. και την απόλυτη συνεργασία της ομάδας εκπαιδευτών μας θα ξεκινήσει την προσεχή βδομάδα η εκπαίδευση των δικηγόρων η οποία θα συμπεριλαμβάνει την κυκλοφορία εγχειριδίου του Π.Δ.Σ. για την πρόσβαση και χρήση του συστήματος, μία τηλεδιάσκεψη zoomμε συμμετοχή συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών και άλλων μέχρι 500 συνολικά στην πλειοψηφία τους δικηγόροι η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και επόμενες τηλεδιασκέψεις τις προσεχείς δύο εβδομάδες.

 

Προσπαθούμε παράλληλα να δημιουργηθεί γραμμή βοήθειας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η οποία θα είναι ανοικτή για τους δικηγόρους και θα παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια έτσι μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου να είμαστε έτοιμοι.

 

7. Για τις οικονομικές πτυχές του Συλλόγου ο Πρόεδρος του Π.Δ.Σ. Δρ. Χρίστος Κληρίδης θα συμπληρώσει διάφορες επαφές την προσεχή εβδομάδα και θα καταθέσει πρόταση για αντιμετώπισή τους στο Συμβούλιο του Π.Δ.Σ.

Ο Π.Δ.Σ. και ο Πρόεδρός του εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την στήριξη και βοήθεια του Υφυπουργείου, της Ομάδας του και του ιδίου προσωπικά κου Κυριάκου Κόκκινου για τη δημιουργία του i-justice και τις άοκνες και συνεχείς προσπάθειες τους αλλά και για την άψογη συνεργασία για να καταστεί αυτό το καινοτόμο έργο πραγματικότητα. Η συνεργασία μας θα εντατικοποιηθεί τώρα μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και στη συνέχεια για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωσή του

8. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - Πατήστε ΕΔΩ

 

9.  Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - Πατήστε ΕΔΩ