SIGNUP
  LOGIN

 

 

ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

 

 

Λάρνακας

 

635/13

Ακρόαση

2834/14

Ακρόαση

2819/15

Ακρόαση

1/18

Αίτηση έρευνας ορισμένη για επίδοση – Αν δεν έχει επιδοθεί και δεν εμφανιστεί κάποιος εκ μέρους Αιτητών, θα δοθεί ημερομηνία για επίδοση στις 2/11/2020 ώρα 9.00 π.μ.

1530/18

Περαιτέρω απόδειξη

 

 

Αμμόχωστος

 

1217/14

Αίτηση έρευνας

 

 

 

Οι υποθέσειςπου φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες στις4/6/2020, δεν αναβάλλονται. Αναμένεται  από τους διαδίκους και/ή τους συνηγόρους τους να εμφανιστούν κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός αν υποβληθεί και εγκριθεί αίτημα αναβολής με βάση την πιο κάτω διαδικασία.

 

Οιδιάδικοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν αιτήματα αναβολής αποστέλλονταςemailστη διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.με κοινοποίηση στον αντίδικο. Στο emailνα αναφέρεται ο λόγος του αιτήματος. Ο αντίδικος θα απαντά στο ίδιο emailκατά πόσον φέρει ένσταση στο αίτημα. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα απαντά μέσω email,κατά πόσον κρίνεται δικαιολογημένο ή όχι και κατά πόσον θα απαιτηθεί η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων και/ή μαρτύρων κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη.

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και οδηγίες για την περαιτέρω

πορεία όπως υπόθεσης

Λάρνακας

 

 

992/14

16/12/20 – 11:00 π.μ.

Ξανά για Ακρόαση

1452/16

2/2/21 - 11:00 π.μ.

Ξανά για Ακρόαση

941/17

2/2/21 - 11:00 π.μ.

Ξανά για Ακρόαση

904/18

27/1/21 - 11:00 π.μ.

Ξανά για Ακρόαση

1237/18

2/11/20 - 9:00 π.μ.

Οδηγίες - Αν και δεν δόθηκαν οδηγίες, ο Ενάγοντας καταχώρισε ΟΚΜ και σύνοψη. Μέχρι την επόμενη δικάσιμο να καταχωρήσει και ο Εναγόμενος

464/19

2/11/20 - 9:00 π.μ.

Για Απόδειξη – ΕΥ 3 μέρες προηγουμένως

469/19

2/11/20 - 9:00 π.μ.

Για Απόδειξη – ΕΥ 3 μέρες προηγουμένως

472/19

2/11/20 - 9:00 π.μ.

Για Απόδειξη – ΕΥ 3 μέρες προηγουμένως

24/20 Εταιρεία

Δεν ορίζεται σε νέα ημερομηνία

Θα εκδοθεί διάταγμα ως το Α της Αίτησης. Το διάταγμα να παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών εντός 30 ημερών από την σύνταξη του. Η σύνταξη να ζητηθεί εντός 30 ημερών από 4/6/20

 

 

 

Αμμόχωστος

 

 

77/09

Δεν ορίζεται σε νέα ημερομηνία

Δίνεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης για 5 χρόνια από σήμερα

1195/10

24/11/20 - 10:30 π.μ.

Αίτηση έρευνας για οικονομική εξέταση έτυχε χειρισμού μέσω email

137/15

12/1/21 - 11:00 π.μ.

Ξανά για Ακρόαση

184/16

1/2/21 - 11:00 π.μ.

Ξανά για Ακρόαση

751/16

1/2/21 - 11:00 π.μ.

Ξανά για Ακρόαση

344/17

1/2/21 - 11:00 π.μ.

Ξανά για Ακρόαση

 

 

 

 

Συντομογραφίες

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΕΣ= ‘Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔ= Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ= Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

= Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες στις 4/6/2020 θα αναβληθούν από το Δικαστήριο, χωρίς να απαιτείται η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων. Στην μεσαία στήλη αναφέρεται η νέα ημερομηνία ορισμού και στην δεξιά στήλη αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες προς τους διαδίκους μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Νοείται ότι αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα για κάποια υπόθεση (π.χ. να δηλωθεί εκ συμφώνου απόφαση, να αποσυρθεί μια αίτηση ή αγωγή, να δοθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης κ.α), οι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την στενογράφο του Δικαστηρίου κα Αγγέλα Νεάρχου στο 24802733 ή μέσω emailστην διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στον αντίδικοΑν η υπόθεση είναι ήδη ορισμένη, το αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μια μέρα πριν την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα επικοινωνεί στην συνέχεια με τους δικηγόρους για τα περαιτέρω.

 

Σε περιπτώσεις αιτήσεων για απόφαση λόγω μη καταχώρισης υπεράσπισης, αν έχει καταχωρηθεί υπεράσπιση, τότε ο δικηγόρος του Αιτητή μπορεί να στέλνει emailστοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στον αντίδικο, δηλώνονταςκατά πόσον θέλει να αποσύρει την αίτηση με ή χωρίς έξοδα. Ο αντίδικος θα τοποθετείται επί των εξόδων. Ανάλογα με τις δηλώσεις των μερών, το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται και θα ενημερώνει ανάλογα τους διαδίκους. Αν ο Αιτητής δεν επικοινωνήσει με το Δικαστήριο με τον πιο πάνω τρόπο, τότε η υπόθεση θα λάβει ως νέα ημερομηνία αυτή που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης, οι δικηγόροι μπορούν να προσκομίζουν ένορκη δήλωση για απόδειξη της υπόθεσης και τις επιδόσεις (αν δεν είναι ήδη στον φάκελο) στη στενογράφο του Δικαστηρίου και θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς σε μεταγενέστερο στάδιο. Εάν δεν προσκομιστεί ένορκη δήλωση κατά την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη, τότε η υπόθεση θα αναβάλλεται από το Δικαστήριο και θα ορίζεται ξανά για απόδειξη στην ημερομηνία που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες κατά την πιο πάνω ημερομηνία, αλλά δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, απλά δεν τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, καλούνται οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το Πρωτοκολλητείο για να εντοπιστεί ο φάκελος.