SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ.,στις 3.6.2020 ορίζονται στις 15.7.2020 (ώρα 9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (3.6.2020) για τις προσφυγές αρ. 1714/2018, 163/2019 και συνεκδ. υποθ. αρ. 1402/2014 κ.α. που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις (ώρα 9.15 π.μ.), για τις προσφυγές αρ. 1114/2016,1194/2017, 398/2018 και1924/2018που είναι ορισμένες για προγραμματισμό(ώρα9.00 π.μ.), καθώς και για την προσφυγή αρ. 216/2018 που είναι ορισμένη για περαιτέρω οδηγίες.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (3.6.2020) για την προσφυγή αρ. 821/2019, στο πλαίσιο της οποίας καταχωρήθηκε αίτηση συνεκδίκασης (ημερ. 9.3.2020) με τις προσφυγές αρ. 829/2019 και 935/2019.

Η προσφυγή αρ. 275/2020 ορίζεται για επίδοση στα ενδιαφερόμενα μέρη, στις15.7.2020, ώρα 9.00 π.μ..

Η προσφυγή αρ. 261/2020 ορίζεται για επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση, στις15.7.2020, ώρα 9.00 π.μ..

Στην προσφυγή αρ. 674/2019 και στην προσφυγή αρ. 688/2019  δίδεται για τελευταία φορά παράταση καταχώρησης της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση μέχρι τις 15.7.2020 και οιδυο υποθέσεις ορίζονταιγιαπεραιτέρω οδηγίες στις 15.7.2020.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις15.7.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη στις 3.6.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.