SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. την 11.9.2020, ορίζονται εκ νέου στις 3.11.2020 (9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (11.9.2020) για τηνπροσφυγή αρ. 622/2018 (9.00 π.μ.), τις συνεκδ. προσφυγές αρ. 522/2015 κ.α. (9.15 π.μ.) καιτις συνεκδ. προσφυγές αρ. 1294/2016 κ.α. (9.30 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (9.00 π.μ.) για τις προσφυγές αρ.1136/2019, 457/2020, 65/2015, 151/2017, 314/2018 και συνεκδ. προσφυγές αρ. 48/2018 κ.α..

Στις προσφυγές αρ.541/2019, 1035/2018, 1094/2019, 1861/2018, 678/2018 και324/2019 δίδεται παράταση χρόνου πέντε βδομάδων για την καταχώρηση της  απαντητικής αγόρευσης των αιτητών και οι εν λόγω υποθέσεις ορίζονται γιαπρογραμματισμό στις 3.11.2020.

Στις προσφυγές αρ.1143/2019 και 1108/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των αιτητών και οι εν λόγω προσφυγές ορίζονται στις 3.11.2020 γιαπεραιτέρω οδηγίες.

Στις προσφυγές αρ.6/2020, 1892/2019 και 1591/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την καταχώρηση της  ένστασης των καθ’ ων η αίτηση και οι εν λόγω υποθέσεις ορίζονται γιαπεραιτέρω οδηγίες στις 3.11.2020.

 

Στην προσφυγή αρ.230/2020 να καταχωρηθεί η ένσταση των καθ’ ων η αίτηση εντός 6 βδομάδων και ακολούθως τυχόν ένσταση των ενδιαφερομένων μερών εντός περαιτέρω χρόνου 4 βδομάδων. Η προσφυγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 17.11.2020.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 3.11.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την 11.9.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας έγκαιρα αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.