SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. στις 17.9.2020, ορίζονται εκ νέου στις 6.11.2020 (9.00 π.μ.)(ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (17.9.2020) για τηνπροσφυγή αρ. 1114/2016 (9.00 π.μ.), προσφυγή αρ. 326/2017 (9.15 π.μ.) και προσφυγή αρ. 1117/2017 (9.30 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία για τις προσφυγές αρ. 688/2019, 694/2019 και 674/2019 (9.00 π.μ.).

Στις προσφυγές αρ.1598/2019, 34/2020, 1675/2019, 37/2020, 1633/2019, 20/2020 και 1626/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την καταχώρηση της  ένστασης των καθ’ ων η αίτηση και οι εν λόγω υποθέσεις ορίζονται γιαπεραιτέρω οδηγίες στις 6.11.2020.

Στις προσφυγές αρ.1290/2019, 828/2019 και79/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των αιτητών και οι εν λόγω προσφυγές ορίζονται στις 6.11.2020 γιαπεραιτέρω οδηγίες.

Στις προσφυγές αρ.576/2019 και401/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 4 βδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση και οι εν λόγω προσφυγές ορίζονται στις 19.10.2020 γιαπεραιτέρω οδηγίες.

 

Οι προσφυγές αρ.1248/2019 και 870/2019 ορίζονται για προγραμματισμό στις 6.11.2020 (απαντητική αγόρευση αιτητών να καταχωρηθεί εντός χρόνου τεσσάρων βδομάδων)

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 6.11.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την 17.9.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας έγκαιρα αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.