SIGNUP
  LOGIN

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε 

Κυκλοφόρησε το 1ο τεύχος (Γενάρη-Ιούνη) 2023 (53ος τόμος) 

του (τριμηνιαίου) εξαμηνιαίου περιοδικού 

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ» 

                                                                                                                   ISSN: 1986-2342 

Σύνταξη-Επιμέλεια ύλης: Σωτήρης Λιασίδης, τέως Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου 

Η μέχρι το 2022 κυκλοφορία του περιοδικού σε τριμηνιαία βάση διαφοροποιείται και από το 2023 το κάθε τεύχος θα κυκλοφορεί ανά εξαμηνία. Αυτό ουδόλως θα επηρεάσει την ποιότητα της ύλης, απεναντίας θα παρουσιάζεται πιο εμπλουτισμένη. Εκ των πραγμάτων, το κάθε τεύχος θα είναι ογκωδέστερο, αφού όλη η ετήσια ύλη θα περιλαμβάνεται σε 2 και όχι σε 4 τεύχη. 

 

Σε αυτό το  τεύχος παρατίθενται 4 άρθρα που άπτονται κριτικής επί νομοθεσίας και επί νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ακολουθεί η επισκόπηση 16 αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικές με το Οικογενειακό Δίκαιο, με σχόλια και παρατηρήσεις καθώς επίσης παρουσιάζεται περίληψη 14 άλλων αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικών με το Οικογενειακό Δίκαιο. Στη συνέχεια, δημοσιεύονται αυτούσιες 6 αποφάσεις Οικογενειακών Δικαστηρίων. Γίνεται, περαιτέρω, περίληψη 23 αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου, σχετικών με τις οικογενειακές σχέσεις. 

Κάτω από τον τίτλο «Ευρωπαϊκά Θέματα» επιχειρείται η παράθεση περίληψης 11 αποφάσεων του Δ.Ε.Ε., 7 αποφάσεων Εισαγγελέων της Ε.Ε., και  17 αποφάσεων του Ε.Δ.Α.Δ. 

Τη μερίδα του λέοντος στο παρόν τεύχος, παίρνει η περίληψη 32 αποφάσεων Αγγλικών δικαστηρίων και 15 αποφάσεων Ελληνικών δικαστηρίων, όλες σχετικές με το οικογενειακό δίκαιο. 

Γίνεται, περαιτέρω, παράθεση πρόσφατης νομοθεσίας (9 Νόμοι), 3 Κανονισμών (ημεδαπών και αλλοδαπών) και 2 νομοσχεδίων σχετικών με τις οικογενειακές σχέσεις. Τέλος, απεικονίζονται ειδήσεις του Νομικού Συμβουλίου και βιβλιογραφία. 

Το τεύχος αυτό, όπως και τα προηγούμενα, διατίθενται από τους δικηγορικούς συλλόγους. Τιμή παρόντος τεύχους €50-, ετήσια συνδρομή €90-. 

Αρκετοί αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές του περιοδικού σε ετήσια βάση και τους αποστέλλεται το κάθε τεύχος μόλις κυκλοφορήσει.  Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα πρόσωπα, μπορούν να στείλουν έντυπο της παραγγελίας τους με όλα τα στοιχεία τους και τον αρ. θυρ. Δικαστηρίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση sliasidis@hotmail.com, ούτως ώστε με την κυκλοφορία του κάθε τεύχους, να τοποθετείται στις θυρίδες των Δικαστηρίων που διαθέτει ο κάθε δικηγόρος. 

Κείμενα για δημοσίευση είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να αποσταλούν προς δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail στη διεύθυνση sliasidis@hotmail.com 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε κάτω από τον τίτλο «Νομικά Συγγράμματα», από το επαγγελματικό facebook page www.facebook.com/sotirisliasides