SIGNUP
  LOGIN

Events Calendar

«Εκπαίδευση σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία»
From Thursday 07 February 2019
To Friday 08 February 2019
Hits : 5690
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων)»-TRAIN_GR_CY

Τοπρόγραμμα «Εκπαίδευση σχετικά με τονΚανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων)»έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια προώθησης της μεταρρύθμισης του πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ με στόχο να καταστεί η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, η οποία ξεκίνησε ήδη από τον Ιανουάριο του 2012.

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου καιτο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρουσε σύμπραξημε την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διεξαχθούν από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2019ολοήμερα σεμινάρια στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,τα οποία απευθύνονται σε και δικηγόρους και υπεύθυνους προστασίας δεδομένων.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή πρακτικώς προσανατολισμένης κατάρτισης από εμπειρογνώμονες ακαδημαϊκούς και δικηγόρουςπρος ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού.Το περιεχόμενο των σεμιναρίων επιμόρφωσης δικηγόρων και υπευθύνων προστασίας δεδομένων έχει διαμορφωθεί ειδικά για την κυπριακή έννομη τάξη κατόπιν της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας  εκτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών δικαστών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, που διεξήχθη το Μάρτιο του 2018 μέσω της υποβολής σχετικών ερωτηματολογίων.

Το νέο πλαίσιο θα αναλυθεί  μέσω υποθέσεων εργασίας και ερωτήσεων με πρακτικό υπόβαθρο. Στόχος είναι η εξειδικευμένη πλήρης ανάλυση των βασικότερων εννοιών, αρχών, κανόνων και ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου, με έμφαση στην αλληλεπίδραση του εμπειρογνώμονα εκπαιδευτή με το κοινό.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Προϋποτίθεται η άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κριτήρια Συμμετοχής Δικηγόρων:

  •  Ο υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκριθεί στην σχετική πρόσκληση υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχήςεντόςτης καταληκτικής προθεσμίας που αναφέρεται πιο κάτω. Με τη λήξη της τελικής προθεσμίας, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Κριτήρια Συμμετοχής Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DataProtectionOfficers):

  • Ο υποψήφιος να  έχει δηλωθεί ως DPO οργανισμού (από  ιδιωτικό οργανισμό, από δημόσια αρχή, από ημικρατικό οργανισμό,από ανεξάρτητη αρχή κ.α.)  στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να έχει υποβάλει δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα εντός της καταληκτικής προθεσμίας.Με τη λήξη της τελικής προθεσμίας, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Για τον σκοπό αυτό καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να αποστείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή, με ρητή αναφορά στην ιδιότητα (δικηγόρου ή DPO) με την οποία υποβάλουν τη δήλωση/αίτηση συμμετοχήςκαθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση) το αργότερο μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(υπόψιν κ. Τατιάνας Ελένης Συνοδινού, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://ucy.ac.cy/gdprtraincy/.