SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

 

Ηλεκτρονική Καταχώρηση Εγγραφής Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

 

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι από τις 02 Απριλίου 2014 οι εγγραφές ιδιωτικών εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο θα καταχωρούνται μόνονηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος www.mcit.gov.cy/drcor.

 

Τα Ταμεία του Τμήματος ΔΕΝ θα παραλαμβάνουν έγγραφα σχετικά με τις πιο πάνω εγγραφές εταιρειών.

 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε έγκαιρα αίτηση για εγγραφήστο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων.

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

 

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι από τις 02 Απριλίου 2014οι πληρωμές του ετήσιου τέλους των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) για τα έτη 2011 και 2014 θα γίνονται μόνοναπό την ιστοσελίδα του Τμήματος www.mcit.gov.cy/drcorκαι από την JCCsmart.

 

Καμία πληρωμή του ετήσιου τέλους για τα έτη 2011 και 2014 δεν θα γίνεται στα Ταμεία του Τμήματος.

 

Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα πληρωμής:

  • €350 για το 2011.

  • €350 για το 2014 μέχρι 30/06/2014.

  • €385 από 01/07/2014 μέχρι 31/08/2014.

  • €490 από 01/09/2014 μέχρι 30/11/2014.

 

Το ετήσιο τέλος των €350 ευρώ για το 2014 οφείλουν να πληρώσουν και οι εταιρείες που έχουν συσταθεί από 01/07/2013 – 30/06/2014.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014