SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 29.6.2023

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο)

Κ35/21

Η γραπτή μαρτυρία εκ μέρους του Καθ’ ου η Αίτηση θεωρείται εμπροθέσμως καταχωρηθείσα. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 17.1.24, η ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία.

Κ41/21

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 11.10.23, η ώρα 09:00. Μέχρι τότε η πλευρά των Αιτητών να τοποθετηθεί για το αν θα προωθήσει την υπόθεσή της. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον ων Καθ’ ων η Αίτηση.

(Υπ.) …….……………………….

Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος