SIGNUP
  LOGIN

Σε περίπτωση που υπάρξει προηγουμένη συνεννόηση μεταξύ των διαδίκων ή των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν ως προς την πορεία οποιασδήποτε από τις πιο κάτω υποθέσεις, ως είναι επιθυμητό, παρακαλώ να ενημερώνετε έγκαιρα το Δικαστήριο.  Σκοπός είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στους διαδρόμους του Δικαστηρίου.  Η ενημέρωση να γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elgeorgiou@dc.judicial.gov.cyτο αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. δύο ημέρες προηγουμένως που η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄

 

HAγωγή αρ. 6859/14 είναι ορισμένη στις 20.4.2021 και όχι στις 2.4.2021.

Η Αγωγή αρ. 4202/19 είναι ορισμένη στις 20.4.2021 και όχι στις 2.4.2021.

Στην Αγωγή  60/21, στην αιτ. ημερ. 3.3.2021 εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγρ. Α, Β (και με τους δύο τρόπους), Γ (εντός 30 ημερών) και Δ της αίτησης.

Η Αίτηση αρ.  ορίζεται για οικονομική εξέταση στις  και ώρα 10.30 π.μ.

Στην Αγωγή αρ. 2629/20 η αιτ. ημερ. 17.2.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 27.5.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

 

Στην Αγωγή αρ. 3382/20 η αιτ. ημερ. 3.3.2021 ορίζεται για Απόδειξη εναντίον  της Εναγομένης 2 στις 15.4.2021 και ώρα 8.30 π.μ.

Στην Αγωγή αρ. 3688/20, στην αιτ. ημερ. 3.3.2021 εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ. Ι, ΙΙ (εντός 30 ημερών από της επίδοσης) και ΙΙΙ.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για οδηγίεςστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 9.00 και δίδονται οδηγίες όπως α)  εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους.  β) Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει σε συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ) Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.

 

2958/19       15.9.2021    Παράρτημα από τους Εναγόμενους εντός 20

                                        ημερών από σήμερα.