SIGNUP
  LOGIN

Σε περίπτωση που υπάρξει προηγουμένη συνεννόηση μεταξύ των διαδίκων ή των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν ως προς την πορεία οποιασδήποτε από τις πιο κάτω υποθέσεις, ως είναι επιθυμητό, παρακαλώ να ενημερώνετε έγκαιρα το Δικαστήριο.  Σκοπός είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στους διαδρόμους του Δικαστηρίου.  Η ενημέρωση να γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elgeorgiou@dc.judicial.gov.cyτο αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. δύο ημέρες προηγουμένως που η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄

 

Στην Αγωγή αρ. 3295/19 η αιτ. ημερ. 6.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 16.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 345/20 η αιτ. ημερ. 12.5.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 16.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 841/20 η αιτ. ημερ. 29.7.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 16.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 4172/19 η αιτ. ημερ. 3.1.2021 ορίζεται για Οδηγίες στις 27.5.2021 η ώρα 9.00 π.μ.  Η αιτ. ημερ. 28.7.2020 απορρίπτεται ως διευθετηθείσα λόγω καταχώρισης Υπεράσπισης στις 9.12.2020.

Στην Αγωγή αρ. 2528/20 η αιτ. ημερ. 5.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 16.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 2658/20 η αιτ. ημερ. 5.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 16.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 2993/20 η αιτ. ημερ. 24.2.2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 16.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως. Η ημερομηνία 21.4.2021 ακυρώνεται.

 

Στην Αγωγή αρ. 3798/20 η αιτ. ημερ. 10.3.2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 18.5.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

 

Στην Αγωγή αρ. 1205/20 εκδίδεται απόφαση.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για οδηγίεςστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 9.00 και δίδονται οδηγίες όπως α)  εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους.  β) Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει σε συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ) Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.

 

2756/19    16.9.2021  Επαναλαμβάνονται οι ως άνω οδηγίες.

 

881/19     16.9.2021   Στο (α) ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης από

                                   Εναγομένους 1, 2, 4, 5 &6. Και στο (γ)  κατάλογος

                                   μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από τους

                                   Εναγομένους.

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ακρόασηστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 10.30:

 

2577/12     3.11.2021

4730/13     12.10.2021

5599/13     13.10.2021

7581/13     19.10.2021

7785/13     25.10.2021

6901/14       9.6.2021

5662/14      27.10.2021

1724/15     3.11.2021

4914/15     12.10.2021

571/16        4.11.2021

3401/16     8.11.2021

4050/16     17.11.2021

 

ΜΕΡΟΣ  Δ΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές/αιτήσεις παραμένουν για Οδηγίες/Ακρόαση/Απόδειξη την 9.4.2021 με αναγκαία την παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις από αυτούς ή την παρουσία τους όπως και των αναγκαίων διαδίκων ή μαρτύρων εφόσον δεν έγινε εκ των προτέρων οποιαδήποτε  συνεννόηση ή δεν υπάρχει εύλογο αίτημα αναβολής για ορισμό της υπόθεσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Αγωγές:

2238/20    8.30

 

Αιτήσεις:

 

443/10      8.30

1091/11    8.30

704/13      8.30

342/15      8.30

261/20      9.00

450/20      9.00

73/21        9.00