SIGNUP
  LOGIN

Σημείωση:

  • Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από τους συνηγόρους δεν περιλαμβάνονται στο πινάκιο. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα απαντηθούν εντός της μέρας.
  • Παράκληση όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποστέλλονται τουλάχιστον 2 μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης.

1.

Γεν. Αίτηση:271/09

Αίτηση ημερ. 29/10/2019 – Παραμένει για ακρόαση 19/5/2021 και ώρα 8:30.

2.

Αίτηση αρ.: 692/12

Αίτηση ημερ. 16/4/2021 – Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης.

3.

Διαχείριση αρ.: 785/16

Αίτηση ημερ. 13/5/2020 – Παραμένει για οδηγίες 21/5/2021 καθότι στην αίτηση που επιδόθηκε αναφέρει ως ημερομηνία ορισμού της αίτησης 21/5/2021.

4.

Παραπομπή: 05/19

Ορίζεται για οδηγίες στις 23/9/2021. Να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εκ μέρους του Εναγόμενου.

5.

Γεν. Αίτηση: 118/21

Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την καταχώρηση ένστασης στις 24/9/2021.

6.

Διαχείριση αρ.: 162/21

Παραμένει για οδηγίες 19/5/2021 και ώρα 9:00.

7.

Εταιρεία αρ.: 258/21

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 11/10/2021. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 4 μέρες προηγουμένως. Περεταίρω δίδονται οδηγίες για δημοσίευση της γνωστοποίησης της αίτησης και της ημερομηνίας ακρόασης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μια εφημερίδα Παγκύπριας και καθημερινής κυκλοφορίας τουλάχιστον 10 μέρες πριν την πιο πάνω δικάσιμο.

8.

Αρ. Αγωγής: 874/96

 Παραμένει προγραμματισμένη ως έχει και ώρα 8:30.

9.

Αρ. Αγωγής: 8292/13

Παραμένει για ακρόαση ως έχει.

10.

Αρ. Αγωγής: 6421/14

Παραμένει προγραμματισμένη ως έχει.

11.

Αρ. Αγωγής: 7945/14

Αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου καθότι θα είμαι απασχολημένη στην 8292/13 και επαναορίζεται για ακρόαση στις 29/10/2021 και ώρα 11:00.

12.

Αρ. Αγωγής: 1441/17

Αίτηση έρευνας ημερ. 17/8/2020 – Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την καταχώρηση ένστασης στις 15/9/2021 και ώρα 8:30. Οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 να είναι παρόντες στις 15/9/2021.

13.

Αρ. Αγωγής: 1484/18

Η αίτηση παραμένει προγραμματισμένη ως έχει.

14.

Αρ. Αγωγής: 1033/19

Η αίτηση ημερ. 28/1/2020 ορίζεται για οδηγίες στις 17/9/2021 και ώρα 8:30. Η Καθ’ ης η αίτηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση να είναι παρούσα στις 19/5/2021.

15.

Αρ. Αγωγής: 1926/20

Αίτηση ημερ. 24/3/2021 – αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του Εναγόμενου όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας.

16.

Αρ. Αγωγής: 2540/20

Να καταχωρηθεί το Παράρτημα των Εναγομένων εντός 30 ημερών από 19/5/2021. Η κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 24/9/2021.

17.

Αρ. Αγωγής: 2938/20

Αίτηση ημερ. 24/3/2021 – Ορίζεται για απόδειξη στις 29/9/2021. Η υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 24/9/2021.