SIGNUP
  LOGIN

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

206/21

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 10/11/22, η ώρα 09:00.  Να καταχωρηθεί σημείωμα αλλαγής δικηγόρου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

183/21

Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό τη μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 40 ημερών από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο του Καθ’ ου η Αίτηση.

Ο Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 40 ημερών από την παράδοση σε αυτόν της μαρτυρίας της Αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο της Αιτήτριας.

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 02/02/23, η ώρα 10:00.

Έξοδα στην πορεία.

368/21

Η μονομερής αίτηση ημερ. 23/09/22 ορίζεται για επίδοση την 03/10/22, η ώρα 09:00.  Την ίδια ημέρα και η κυρίως για οδηγίες.

Δίδεται άδεια στον κο Σοφοκλέους να αποσυρθεί από δικηγόρος.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

3/19

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ακρόαση την 10/11/22 η ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία.

87/21

Η κλήση για οδηγίες στην αίτηση είναι ορισμένη σήμερα και στην ανταπαίτηση στις 24/11/22.  Επιλαμβάνομαι των κλήσεων και δίδω τις ακόλουθες οδηγίες:

Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων που είναι ή ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα επίδικα θέματα εντός 30 ημερών από σήμερα.

Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην άλλη πλευρά ώστε να μην χρειάζεται επιθεώρηση.

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 24/11/22 η ώρα 09:00 π.μ. για συμμόρφωση με τα διατάγματα.

Απαιτείται η φυσική παρουσία των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση.

Έξοδα στην πορεία.