SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Πετρίδου, Προσ. Ε.Δ.

Υποθέσεις ημερ.: 30/11/2023

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται, στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα από όλους τους διαδίκους με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της κάθε υπόθεσης, η φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων είναι απαραίτητη, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το Δικαστήριο.

2. Όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί μέσω του i-justice και μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων, παρακαλούνται οι συνήγοροι των διαδίκων όπως προωθούν τα αιτήματα τους στο Δικαστήριο μέσω του i-justice (μέσω της επικοινωνίας) και όχι με ηλεκτρονικό μήνυμα στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Οι πιο κάτω υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ηλεκτρονική επικοινωνία) διαδικαστικού κανονισμού του 2021, ως ακολούθως:

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ/ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αγωγή 2349/21 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17.04.2024 και ώρα 10:30 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αγωγή 2538/21 Η Αιτ. Ημερ. 24.10.2023 ορίζεται για Οδηγίες στις 30.01.2024 και ώρα 08:45 π.μ. Η υπεράσπιση των Εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

Αγωγή 2846/21 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 29.01.2024 και ώρα 08:45 π.μ. Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Η Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων από όλες τις πλευρές να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από σήμερα και ακολούθως εντός 15 ημερών οι διάδικοι να προβούν σε επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Έξοδα στην πορεία.

Αγωγή 1724/20 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 15.02.2024 και ώρα 10:30 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αίτηση 262/11

Αιτ. Ημερ.

14.11.2023 Άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα δυνάμει του οποίου επιτρέπεται η εκτέλεση της απόφασης για 12 έτη από σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα.