SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Π.Ε.Δ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 28.3.24

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες

Αγ. 1790/16 Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 17.4.2024 και ώρα 10:30πμ. Έξοδα στην πορεία.

Αγ. 2542/17 Οι συνήγοροι των διαδίκων να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.

Αγ. 3899/19 Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 17.6.2024 και ώρα 10:30πμ. Έξοδα στην πορεία.

Αγ. 2829/20 Αίτηση ημερ. 20.12.2023 για απόρριψη της αγωγής λόγω μη προώθησης. Η αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 6.6.2024 και ώρα 9:00πμ. Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία της Αίτησης. Την ίδια ημέρα παραμένει για οδηγίες και η αίτηση ημερομηνίας 9.10.2020 για Προσωρινό Διάταγμα. Το Προσωρινό Διάταγμα ημερομηνίας 15.10.2020 παραμένει σε ισχύ. Χωρίς έξοδα όσον αφορά την εν λόγω αίτηση.

Αγ. 3717/21 Αίτηση ημερ. 20.12.2023 για απόρριψη της αγωγής, λόγω μη προώθησης. Η αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 26.4.2024 και ώρα 9:00πμ. Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία της Αίτησης.

Αγ. 23/21 Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 30.5.2024 και ώρα 9:00πμ. Παρατείνεται μέχρι τότε, ο χρόνος συμμόρφωσης αμφοτέρων των μερών στο Διάταγμα Αποκάλυψης Εγγράφων.

/ΕΝ

Παρακαλώ όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει απαραιτήτως και για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της.