SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Δ.Ε. Παπαστεφάνου, Προσ. Ε.Δ..

Υποθέσεις ημερ.: 26/04/2024

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται, στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα από όλους τους διαδίκους με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της κάθε υπόθεσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. η φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων είναι απαραίτητη, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το Δικαστήριο.

2. Όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί μέσω του i-justice και μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων, παρακαλούνται οι συνήγοροι των διαδίκων όπως προωθούν τα αιτήματα τους στο Δικαστήριο μέσω του i-justice (μέσω της επικοινωνίας) και όχι με ηλεκτρονικό μήνυμα στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Οι πιο κάτω υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ηλεκτρονική επικοινωνία) διαδικαστικού κανονισμού του 2021, ως ακολούθως:

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ/ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αίτηση: 551/2007 Αίτηση ημερομηνίας 29/03/2024 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση για περίοδο τριών ετών από σήμερα.

Αγωγή:1988/20 Η αγωγή ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης την 01/07/2024 και ώρα 8:30. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.

Αγωγή:3317/20 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01/07/2024 ώρα 10:45.

Έξοδα στην πορεία.

Αγωγή:2015/21 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 16/10/2024 ώρα 10:45. Ε.Δ.Α.Ε. εκ μέρους της Εναγόμενης εντός 15 ημερών από σήμερα. Ακολούθως ΟΚΜ&ΣΜ να καταχωρηθεί εκατέρωθεν εντός 60 ημερών. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.

Αγωγή:1373/21 Η ως άνω αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. Τυχόν προηγούμενες διαταγές ως προς τα έξοδα ακυρώνονται.