SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 21.05.2021

ενώπιον του κ. Α. Φυλακτού, Ε.Δ. ορίζονται ως ακολούθως:

    Αρ. Αγωγής / Αίτησης /

          Παραπομπής

Ημερ. Ορισμού / Αποτέλεσμα

  1. Αίτηση Ετ. 9/2021

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στον Επίσημο Παραλήπτη στις 25.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα.

  1. Αίτηση Ετ. 7/2021

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 24.11.2021 η ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Να γίνουν δημοσιεύσεις στην επίσημη εφημερίδα και σε μια καθημερινή εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας..

  1. Αίτηση Ετ. 13/2019

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 18.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα.

  1. Αίτηση Ετ. 15/2021

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 18.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα.

  1. Γεν. Αίτηση 89/2011

     Αίτ. ημερ.07.04.2021

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση 19.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα.

  1. Αγωγή 1219/2020

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί από τον Εναγόμενο η Κλήση για οδηγίες και το Έντυπο 25.

  1. Αγωγή  1043/2020

 (Αίτηση ημερ. 26.04.2021)

Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 03.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ, οι οποίες να αποσταλούν ηλεκτρονικά την πιο πάνω ημερομηνία.  Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών και των  

Καθ’ ων η Αίτηση 2.

  1. Αγωγή 833/2020

Μέχρι 14.06.2021 η κάθε πλευρά να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Ακολούθως μέχρι 13.09.2021 η κάθε  πλευρά να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.09.2021 ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Οποιαδήποτε τυχόν αίτηση καταχωρηθεί να οριστεί κατά την πιο πάνω ημερομηνία.

  1. Αγωγή 685/2020

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί από τους Εναγόμενους η Κλήση για οδηγίες και το Έντυπο 25.

  1. Αγωγή 615/2020

 (Αίτηση ημερ. 06.10.2020)

Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης στις 27.09.2021 η ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

   11. Αγωγή 573/2020

Μέχρι 30.06.2021 η πλευρά των Εναγόντων να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.

  12. Αγωγή 2611/2014

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 08.11.2021 η ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

   13. Αγωγή 3079/2014

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 30.09.2021 η ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

  14. Αγωγή 4009/2010

 Αίτηση ημερ. 07.04.2021

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  Χωρίς έξοδα.  

 15. Αγωγή 1429/2008

 Αίτηση ημερ. 07.04.2021

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  Χωρίς έξοδα.   

 16. Αγωγή 975/2016

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.02.2022, ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

  17. Αγωγή 529/2017

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.02.2022 η ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 18. Αγωγή 1099/2015

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 29.11.2021 η ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 19. Αγωγή 453/2020

Μέχρι 30.06.2021 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.

 20.  Αγωγή 287/2020

Μέχρι 11.06.2021 η πλευρά των Εναγομένων 1 και 5 να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Ακολούθως μέχρι 10.09.2021 η πλευρά των Εναγομένων 1 και 5 να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.

 21.Αγωγή 255/2020

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.03.2022 η ώρα 10:30 π.μ.  Χωρίς έξοδα.

 22.  Αγωγή 1271/2019

Αίτηση ημερ. 08.07.2020

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 15.09.2021 η ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 23. Αγωγή 1205/2019

 

Μέχρι 11.06.2021 η πλευρά των Εναγόντων να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Ακολούθως μέχρι 13.09.2021 η πλευρά των Εναγόντων να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας. Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.

 24. Αγωγή 1185/2019

    Αίτ. ημερ. 11.05.2020

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 14.06.2021 η ώρα 10:30 π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 7 καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.  Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο.

 25. Αγωγή 1137/2019

Αίτ. ημερ. 18.09.2020

 

Η Αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων, καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας.

 26.  Αγωγή 1101/2019

Μέχρι 11.06.2021 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.

 27.  Αγωγή 367/2019

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 24.02.2022.  Έξοδα στην πορεία.

 28.  Αγωγή 265/2019

Μέχρι 11.06.2021 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Ακολούθως μέχρι 13.09.2021 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.

  29. Αγωγή 101/2019

  Αίτηση ημερ. 20.02.2020

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 21.09.2021 η ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Αιτητών.

 30. Αγωγή 1193/2018

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.03.2022 η ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 31. Αίτηση Ετ. 59/2019, 61/2019, 63/2019 65/2019, 75/2019, 77/2019, 85/2019, 87/2019 & 89/2019

Οι Αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 25.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

* Η Αίτηση Ετ. 52/2020, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην αίθουσα.

 

* Η Αίτηση Ετ. 15/2021, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην αίθουσα.

 

* Η Αγωγή 2263/2014, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην αίθουσα.

 

* Η Αγωγή 215/18, Αίτ. ημερ. 19.04.2021, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην

   αίθουσα.