SIGNUP
  LOGIN

ΠΣΑ 75/20:

Η αίτηση ημερ. 21.05.2021 ορίζεται για επίδοση την 24.09.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 1972/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 03.12.2021 η ώρα 11:00π.μ. για τον Εναγόμενο αρ. 3.

 

Γεν. Αίτηση 418/12:

Η αίτηση ημερ. 02.09.2020 απορρίπτεται.  Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση ακυρώνεται.

 

Αγωγή 1044/20:

Η αίτηση ημερ. 11.06.2021 ορίζεται για απόδειξη την 23.11.2021 η ώρα 9:00π.μ.  Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1835/16:

Ορίζεται για ακρόαση την 03.02.2022 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1301/19:

Η αίτηση ημερ. 11.06.2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 70/21:

Η αίτηση ημερ. 07.05.2021 θα μελετηθεί και οι συνήγοροι θα ειδοποιηθούν.

 

ΠΣΑ 78/20:

Αναφορικά με την αίτηση ημερ. 21.05.2021 εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.

 

Αγωγή 1410/20:

Η αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για επίδοση την 16.07.2021 η ώρα 9:00π.μ.  Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.

 

Αγωγή 1301/19:

Η αίτηση ημερ. 11.06.2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 1835/16:

Ορίζεται για ακρόαση την 03.02.2022 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1044/20:

Ορίζεται για απόδειξη την 23.11.2021 η ώρα 9:00π.μ.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

Γεν. Αίτηση 418/12:

Η αίτηση ημερ. 02.09.2020 απορρίπτεται.  Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται.  Ουδεμία διαταγή για έξοδα.