SIGNUP
  LOGIN

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας και το Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους, πραγματοποίησαν σήμερα κοινή διάσκεψη Τύπου στο πλαίσιο της οποίας έγινε παρουσίαση του προγράμματος «Δικαιοσύνη για Όλους» το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Αναστασία Ανθούση και ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

 

Τη φιλοσοφία και τους δομικούς άξονες του προγράμματος, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του ΠΔΣ, ανέπτυξε η δικηγόρος και συνιδρύτρια του Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους κ. Αλεξία Κουντουρή.

 

Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, τόνισε η κ. Κουντουρή, είναι ιερό και αδιαπραγμάτευτο. Σε μία σύγχρονη, δημοκρατική και προοδευτική κοινωνία, για να έχει νόημα και περιεχόμενο αυτό το δικαίωμα, διασαφήνισε, θα πρέπει πρώτα και κύρια όλοι οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο.

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ισότιμη πρόσβαση σε δικηγόρο και κατ’ επέκταση στη Δικαιοσύνη συνανθρώπων μας που αδυνατούν να το πράξουν.

 

Δικαιούχοι θα είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, λήπτες ΕΕΕ και η εξακρίβωσή τους θα γίνεται με τη βοήθεια και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

 

Σε περίπτωση που ο τομέας δικαίου στον οποίο εμπίπτει η υπόθεση του ενδιαφερόμενου καλύπτεται από τη νομική αρωγή, αυτός θα αποκλείεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Την ευθύνη της λειτουργίας και της διαχείρισης του προγράμματος θα έχει το Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους (ΚΔΔΟ), ένας νέος φορέας, ο οποίος ελέγχεται και εποπτεύεται από τον ΠΔΣ. 

 

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί μέσα από κέντρα εξυπηρέτησης, τύπου walkinκαι μέσα από ένα δίκτυο εθελοντών δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

 

Πιο συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν walkinκέντρα σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια (στα πολυδύναμα κέντρα).

 

Σε πρώτο στάδιο θα λειτουργήσει τους πρώτους έξι μήνες πιλοτικά στη Λευκωσία το πρώτο κέντρο. Μετά την πάροδο των έξι μηνών, θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα walkinκέντρα στις άλλες επαρχίες.

 

Κάθε κέντρο εξυπηρέτησης θα στελεχώνεται από έναν δικηγόρο σε μόνιμη βάση, συνεργάτη του ΚΔΔΟ και τελειόφοιτοι φοιτητές νομικής θα παρέχουν βοήθεια στους δικηγόρους στα κέντρα.

 

Αφού διαπιστωθεί ότι ο πολίτης που επιζητεί βοήθεια, είναι δικαιούχος, θα παραπέμπεται σε δικηγόρο του δικτύου από τα κέντρα εξυπηρέτησης, εφόσον χρειάζεται εξιδεικευμένες υπηρεσίες (πέραν της αρχικής καθοδήγησης που θα δίνεται στα κέντρα) ή όταν υπάρχει ανάγκη για εκπροσώπηση στο Δικαστήριο ή για διαμεσολάβηση.

Διευκρινίζεται ότι τα πραγματικά έξοδα (χαρτόσημα) θα τα αναλαμβάνει ο ίδιος ο πολίτης.

Ο/Η δικηγόρος που θα  παρέχει υπηρεσίες στο κέντρο δεν θα μπορεί να αναλαμβάνει υποθέσεις επ’ αμοιβή από τους δικαιούχους.

 

Όσον αφορά το Δίκτυο Εθελοντών Δικηγόρων θα καταρτιστεί μητρώο δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά probonoυπηρεσίες, μέσω του προγράμματος. 

 

Κριτήριο εισδοχής στο μητρώο θα είναι η κατοχή ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, ελάχιστη εμπειρία δύο ετών στο επάγγελμα και η ύπαρξη λευκού πειθαρχικού μητρώου.

 

Θα καταρτιστεί επίσης μητρώο δικηγορικών εταιρειών που ενθαρρύνουν/διευκολύνουν τους δικηγόρους τους να λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα και συνδράμουν έτσι και οι ίδιες στο πρόγραμμα.

 

Ο/Η κάθε δικηγόρος που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υπόθεση χωρίς αμοιβή, θα υπογράφει δήλωση/ δέσμευση ότι δεν θα αναλάβει στο μέλλον οποιαδήποτε υπόθεση επ’ αμοιβή από τον συγκεκριμένο πελάτη για περίοδο 4 ετών.

 

Η παραπομπή σε δικηγόρους του δικτύου θα ακολουθεί μία σειρά, εκ περιτροπής στη βάση του κάθε τομέα δικαίου. Θα υπάρχει έλεγχος και εποπτεία από τον φορέα όσο αφορά τον αριθμό υποθέσεων που αποστέλλονται σε κάθε δικηγόρο.

Συνεπώς, το πρόγραμμα θα διέπεται από ασφαλιστικές δικλείδες για να ελαχιστοποιηθούν ή να εκμηδενιστούν οι όποιες πιθανότητες εκμετάλλευσης.