SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ενώπιον: Λ. Α. Παντελή, Α.Ε.Δ.

 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες 08/05/2020 και επαναορίζονται 29/05/2020 και ώρα 09:00

 

1.       Αγ. 2001/10

2.       Αγ. 817/12

3.       Αγ. 1323/12

 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες 08/05/2020 και επαναορίζονται 18/06/2020 και ώρα 09:00

 

1.       Αίτ. 2263/12

2.       Διαχ. 69/13

3.       Διαχ. 112/20

4.       Διαχ. 331/16

5.       Διαχ. 533/15

6.       Διαχ. 416/14

7.       Αγ. 3562/17

8.       Αγ. 4732/13

9.       Αγ. 2212/19

10.  Αγ. 1121/19

11.  Αγ. 263/14

 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες 08/05/2020 και επαναορίζονται 19/06/2020 και ώρα 09:00

 

1.       Αγ. 3433/16

2.       Αγ. 2132/19

3.       Αγ. 541/18

4.       Αγ. 2516/19

5.       Αγ. 5502/15

6.       Αγ. 995/14

7.       Αγ. 7011/09

8.       Αγ. 4854/14

9.       Αγ. 74/16

10.  Αγ. 840/16

 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες 08/05/2020 και επαναορίζονται 22/06/2020 και ώρα 09:00

 

1.       Αγ. 4741/17

2.       Αγ. 5516/16

3.       Αγ. 3781/17

4.       Αγ. 2764/19

5.       Αγ. 2216/19

6.       Αγ. 1803/19

7.       Αγ. 2754/19

8.       Αγ. 1591/18

9.       Αγ. 210/14

10.  Αγ. 6604/15

 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση 08/05/2020 και επαναορίζονται για Ακρόαση:

1.       Αγ. 4519/14 - Ορίζεται 11/11/2020 και ώρα 11:00 για Ακρόαση.

Αγ. 3621/16 - Ορίζεται 11/11/2020 και ώρα 11:00 για Ακρόαση