SIGNUP
  LOGIN

Οι εργασίες αναβάθμισης των δικαστηριακών χώρων στη Λευκωσία και η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΔΣ δρος Χρίστου Κληρίδη με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφειάδη και άλλους αρμόδιους λειτουργούς, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18/7/23.

Μεταξύ άλλων, λήφθηκαν διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες στο Κτήριο ΑΣΤΡΑ στο οποίο αναμένεται να στεγαστεί το Οικογενειακό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών εξελίσσονται ομαλά, και ότι θα συμπληρωθούν με έτοιμους τους χώρους των δικαστηρίων σύμφωνα με το συμβόλαιο 8 Μάϊου 2025.

Όσον αφορά το κυλικείο και τον χώρο υποδοχής στο προαύλιο του δικαστηρίου, ο δρ Κληρίδης ενημερώθηκε ότι το σχέδιο έχει ετοιμαστεί και έχει κατατεθεί στην Πολεοδομική Επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας για έγκριση, ώστε να προχωρήσει η λήψη προσφορών και ακολούθως η ανάθεση του έργου, το οποίο δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Σε σχέση με το Κτήριο υπ’ αρ. 1 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, μένουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη βελτίωση και το εκσυγχρονισμό του Πρωτοκολλητείου και των χώρων υγιεινής. Ειδικότερα, για τους χώρους υγιεινής, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν άμεσα, όμως, οι εργασίες στο Πρωτοκολλητείο δεν είναι δυνατό να αρχίσουν αν δεν κενωθεί ο χώρος.

Προς τον στόχο αυτό, εισηγηθήκαμε την κατασκευή ενός προσωρινού λυόμενου χώρου στο προαύλιο του δικαστηρίου για να μεταστεγαστούν οι υπάλληλοι και να μεταφερθούν οι φάκελοι.

Η ενέργεια αυτή προϋποθέτει, βεβαίως, την έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο οποίο ο ΠΔΣ θα αποταθεί για μια ακόμη φορά, δεδομένου ότι η εν λόγω πρόταση είχε γίνει σε παλαιότερο χρόνο από τον Πρόεδρο του ΠΔΣ.

Επίσης, για να είναι δυνατή η αναβάθμιση του κεντρικού κτηρίου του δικαστηρίου θα πρέπει αδειάσουν οι χώροι και να μεταστεγαστεί το δικαστήριο και το προσωπικό του σε παραπλήσιο χώρο, σε λυόμενη κατασκευή, για περίοδο έξι περίπου μηνών, κάτι το οποίο είναι εφικτό από τεχνικής άποψης, όπως διαβεβαίωσαν οι αρμόδιοι λειτουργοί του Υπουργείου Μεταφορών. Θα πρέπει, ωστόσο, και πάλι να εξασφαλισθεί η έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί εκ νέου ο ΠΔΣ.

Τα σχέδια για το νέο Δικαστηριακό Μέγαρο, δυστυχώς βρίσκονται προς το παρόν σε αναστολή, λόγω του ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ πρέπει να παραχωρήσει άδεια για πρόσβαση στον χώρο, όπου αναμένεται να ανεγερθεί, και προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες των έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για το θέμα αυτό, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τον συντονισμό του Υπουργείου Οικονομικών.
Μολονότι ο κ. Βαφειάδης υποσχέθηκε ότι θα το θέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ως θέμα προτεραιότητας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δυστυχώς θα χρειαστεί περίοδος πέντε ετών για να συμπληρωθεί το όλο έργο. Συνεπώς, η υλοποίησή του δεν αναμένεται πριν από το 2029.

Προσμετρώντας τα πιο πάνω, καθίσταται αδήριτη ανάγκη να προχωρήσουν τουλάχιστον τα βελτιωτικά έργα στον χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η ασφάλεια των δικαστηρίων και της νυχτερινής φύλαξής τους, θέματα για τα οποία σημειώνεται ανάλογη καθυστέρηση, αφού απαιτείται η εξασφάλιση άδειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το δωμάτιο ελέγχου.

Αναγνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει πρόοδος στη δρομολόγηση συγκεκριμένων εργασιών κατόπιν και της συνεχούς πίεσης που ασκεί ο ΠΔΣ προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις, οι οποίες αναμφίβολα και αναπόφευκτα επιδρούν αρνητικά στην απονομή της δικαιοσύνης και οι συνάδελφοι δικηγόροι, ως συλλειτουργοί της, καλούνται να εργαστούν σε συνθήκες, οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες και διόλου τιμητικές για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα των πιο πάνω έργων καθότι θα εκσυγχρονίσουν αισθητά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, ο ΠΔΣ θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά και συντονισμένα και σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για τη δημιουργία και συντήρηση σύγχρονων και λειτουργικών κτηριακών υποδομών, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως τονίζουμε κατ’ επανάληψη.