SIGNUP
  LOGIN

Αγαπητοί,

Εκ Μέρους του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Δημιουργικό το 2024.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των συστημάτων μας η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος θα ανανεώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με εξαίρεση την περίπτωση της πρώτης εγγραφής δικηγόρου.

 

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε είναι η πιο κάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ info@email.cba.org.cy

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

 • Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

* Το οφειλόμενο ποσό για το Ταμείο Συντάξεως (για το τελευταίο έτος που είχατε ανανεώσει την άδεια) πρέπει να καταβάλλεται εκ των προτέρων για να μπορείτε στη συνέχεια να πληρώσετε το τέλος για την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Να σημειωθεί ότι η κατάσταση πληρωμών του Ταμείου Συντάξεως επικαιροποιείται στο σύστημα μία μέρα μετά την πληρωμή του (δηλαδή αν έχετε πληρώσει σήμερα το ΤΣ η εξόφληση θα φαίνεται στο σύστημα του ΠΔΣ την επόμενη μέρα).

 1. ΔΗΛΩΣΗ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι ασκείτε το επάγγελμα, υπογραμμένη από εκπρόσωπο του οικείου Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου (Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας – Αμμοχώστου – Κερύνειας – Πάφου).

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/licence-for-registeredpractising-advocates/documents

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αντίγραφο του συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ασφαλίστρου και η ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου.

* Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να συνάδει με την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος (δηλ. 1.1.2024 – 31.12.2024)

 

Τα πιο πάνω έγγραφα 2 και 3 παρακαλούμε όπως υποβληθούν μέσω του προσωπικού λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

 

 1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι πληρωμές θα γίνονται ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του ΠΔΣ.

https://www.cyprusbarassociation.org

(Ακολουθούν οδηγίες για την πληρωμή)

 • Σύνδεση ή Εγγραφή
  • Σύνδεση μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού σας
  • Εγγραφή/Δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ (για τα μέλη που δεν έχουν λογαριασμό)
   • Πατήστε στο Εγγραφή (Signup) και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
   • Εάν η ταυτότητά σας (ID) και ο Αρ. Εγγραφής Μητρώου (Registration Number) αντιστοιχούν με τα στοιχεία του Συλλόγου μπορείτε να προχωρήσετε με τα πιο κάτω βήματα. Εάν όχι πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ΠΔΣ.
 • Αφού συνδεθείτε, πηγαίνετε στην ενότητα Μέλη (Members) και επιλέξτε «Δικηγόροι-Μέλη» (Cypriot Advocate Members) https://www.cyprusbar.org/CypriotAdvocateMembersPage
 • Κάντε κλικ στο «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» (Renewal License Payment)
 • Επιλέξτε το όνομα για την πληρωμή της ετήσιας άδειας κάνοντας κλικ στο κουτάκι στα αριστερά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε για την άδεια πέραν του ενός δικηγόρου ταυτόχρονα, οι οποίοι ανήκουν στο ΙΔΙΟ γραφείο (με βάση τις πληροφορίες του κάθε δικηγόρου στο σύστημα), τότε μπορείτε να επιλέξετε τα ονόματα που θέλετε κάνοντας κλικ στα κουτάκια στα αριστερά του κάθε ονόματος.

Σημείωση: Για να εμφανιστεί το κουτάκι δίπλα από το όνομα θα πρέπει:

 1. Να έχει εξοφληθεί το ταμείο συντάξεως (σημείο 1)
 2. Να έχει υπογραφεί η δήλωση βεβαίωση δικηγόρου από τον Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο (σημείο 2)
 3. Να έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες μονάδες για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.(σημείο 5)
 • Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ» (Proceed to Payment) κάτω από τη στήλη των ονομάτων.
 • Ακολουθήστε τη διαδικασία για την πληρωμή του αντίστοιχου ποσού μέσω της JCC.
 • Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή θα λάβετε ένα αυτόματο email με το τιμολόγιο.
 • Το πιστοποιητικό της άδειας θα σας αποσταλεί μέσω email από τον ΠΔΣ αφού ελεγχθούν τα έγγραφά σας.

 Παρακαλώ δείτε τον πρακτικό οδηγό ΕΔΩ

*Δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα για λιγότερο από 10 χρόνια θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €68 και δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα για περισσότερο από 10 χρόνια το ποσό των €171.

Εγγραφή Νέων Δικηγόρων :

Οι εγγραφές ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ απαιτείται να γίνονται με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου ή να αποστέλλονται όλα τα σχετικά έγγραφα μέσω courier με παράδοση στην πόρτα του γραφείου.

*Παρακαλώ σημειώστε ότι οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 2023 θα πρέπει να ανανεώσουν την άδειά τους και για το 2024 (π.χ. δικηγόρος ο οποίος έχει εγγραφεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2023 θα πρέπει και πάλι να ανανεώσει την άδειά του για το 2024 και να καταθέσει εκ νέου τα έγγραφά του).

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για το έτος 2024 είναι η συμπλήρωση των μονάδων 12 μονάδων (4 πιστοποιημένες και 8 μη πιστοποιημένες).
 • Όσοι δικηγόροι είναι εγγεγραμμένοι στον ΠΔΣ και ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και να ακολουθούν τους κανόνες και τις οδηγίες που ισχύουν για τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο.
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση για συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων:
 • Όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που να αποδεικνύει τα χρόνια άσκησης επαγγέλματος από το Ανώτατο Δικαστήριο.
 • Διδάσκοντες Νομικής σε πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ και το Νομικό Συμβούλιο με προσκόμιση βεβαίωσης από το πανεπιστήμιο
 • Δικηγόροι που κάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό συναφές με νομικά θέματα με προσκόμιση βεβαίωσης από το πανεπιστήμιο
 • Οι νέοι δικηγόροι που έχουν κάνει την πρώτη τους εγγραφή. Οι νέοι δικηγόροι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν το έντυπο.
 • Μερική ή/και ολική εξαίρεση, ανάλογα με την περίπτωση για λόγους ασθενείας ή άδεια μητρότητας. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από γιατρό ή/και αρμόδιους φορείς.
 • Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέραν των πιο πάνω, ο οποίος θέλετε να αναφερθεί προς αξιολόγηση του αιτήματός σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο και παραθέσετε σχετικές λεπτομέρειες και επεξηγήσεις και σχετικές βεβαιώσεις.

Για το έντυπο πατήστε ΕΔΩ

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

 • Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος έπειτα από περίοδο μη ανανέωσης, άρα επανένταξη στο μητρώο δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα, σύμφωνα με την τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ 2 [Ν99(I)/2023] παρακαλούμε όπως πρώτα επικοινωνήσετε με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Δικηγορική Ταυτότητα:

Να σημειωθεί ότι πατώντας στην επιλογή «Πληρωμή Δικηγορικής Ταυτότητας» μπορεί να γίνει πληρωμή για όλους τους δικηγόρους που ανήκουν στο ίδιο γραφείο, χωρίς να πρέπει να γίνει σύνδεση από τον λογαριασμό του κάθε δικηγόρου ξεχωριστά.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε πληρωμή για πέραν του ενός δικηγόρου, μπορείτε να το πράξετε από τον προσωπικό σας λογαριασμό, αλλά θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία για τον καθένα ξεχωριστά.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανανέωση της ετήσιας άδειας καθώς και η προσθήκη φωτογραφίας σας σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο σύστημα.
 • Η φωτογραφία θα πρέπει να καταχωρισθεί στις βασικές πληροφορίες δικηγόρου στον προσωπικό σας λογαριασμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δικηγόροι οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν την άδειά τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 τότε θα πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο (Kεφ.2) να καταβάλουν το διπλάσιο ποσό για την ανανέωση της άδειά τους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε στο

Τηλ. 22873300 ή στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

και για το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων στο 22873310 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ