SIGNUP
  LOGIN

Η Αρχή Αδειών Κύπρου (ΑΑΚ) ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών δικηγορικού γραφείου, για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα μιας πρόσθετης περιόδου 12 μηνών και προσκαλεί δικηγορικά γραφεία που ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, τα οποία πληρούν τα απαραίτητα προσόντα που καθορίζονται πιο κάτω και ενδιαφέρονται, να υποβάλουν προσφορά.

Όλοι οι όροι, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, δικαιώματα  και απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων αναφέρονται στο έντυπο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν από την ιστοσελίδα της ΑΑΚ : www.cla.com.cy.

Τύπος Σύμβασης

Ανοικτός Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών με Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το Άρθρο 90(1)(β) του Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, Ν.73(Ι)/2016. Η ΑΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση της.

Η ανώτατη συνολική αξία της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών, καθορίζεται στις €25.000 πλέον ΦΠΑ για περίοδο 12 μηνών.

Υποβολή Προσφορών

        Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν δεόντως συμπληρωμένες σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 25.09.2020, εντός του κιβωτίου προσφορών (ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΑΚ) το οποίο βρίσκεται στην είσοδο των γραφείων της ΑΑΚ, στη διεύθυνση Δελφών 10, Πολυκατοικία ZEFXIS
4ος Όροφος (γωνία οδών Αχαιών και Δελφών) 1101 στη Λευκωσία. Καμία παράταση στο χρόνο υποβολής προσφορών δεν θα δοθεί. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη λήψη των εντύπων του διαγωνισμού, θα πρέπει να απευθύνεστε γραπτώς, έγκαιρα και το αργότερο μέχρι τις 18.09.2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ