SIGNUP
  LOGIN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.9.2021, όλοι οι δικηγόροι καλούνται όπως αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΔΥΟ (2) εργάσιμες μέρες ΠΡΙΝ την ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου και  των αιτήσεων έρευνας όπου είναι απαραίτητη η παρουσία των καθ’ ων η αίτηση.

 

Οι υποθέσεις οι οποίες ήταν ορισμένες στις 13.9.2022 τυγχάνουν του ακόλουθου χειρισμού:

Αρ. Υπόθεσης

Ημερομηνία ορισμού, σκοπός για τον οποίο ορίζεται η υπόθεση και περαιτέρω οδηγίες

 

 

ΠΤΩΧ. 9/09

 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης ημερ. 26.7.2022. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 

ΠΤΩΧ. 27/12

 

Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης ημερ. 21.6.2022. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 

64/2018

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1.12.2022 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

 

273/2019

 

Άδεια δίδεται και η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται. Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδα της και οποιαδήποτε προηγούμενη διαταγή για έξοδα ακυρώνεται.

 

 

463/2019

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 14.12.2022 ώρα 10:30.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

230/2020

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11.1.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

 

231/2020

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11.1.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

 

 

439/2020

 

 

Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση ΣΜ εντός 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.2022 ώρα 9:00.

 

 

 

 

*Συντομογραφίες:

Ε/Α =  Έκθεση Απαίτησης                 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 14.9.2022 ΕΝΟΨΕΙ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 

 

Αρ. Υπόθεσης

 

Ημερομηνία ορισμού, σκοπός για τον οποίο ορίζεται η υπόθεση και περαιτέρω οδηγίες

 

 

263/09

 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης ημερ. 23.8.2022 για διάστημα 3 ετών από 27.9.2022.

 

 

1074/09

 

Θα ειδοποιηθείτε εντός 7 ημερών.

 

 

126/15

 

Η αίτηση ημερ. 9.5.2019 ορίζεται για προγραμματισμό την 20.9.2022  ώρα 9:00.

 

 

223/15

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1.11.2022 ώρα 10:30.

 

 

493/15

 

Η αίτηση ημερ. 11.2.2019 ορίζεται για προγραμματισμό την 20.9.2022 ώρα 9:00.

 

 

 

791/16

 

Η αίτηση ημερ. 22.4.2021 ορίζεται για οδηγίες στις 14.10.2022 ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

 

 

220/17

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12.1.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον του εναγομένου.

 

 

 

610/18

 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12.1.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

 

131/19

 

 

Ορίζεται για τελευταία φορά για ΕΕΣ στις 14.10.2022 ώρα 9:00, με τις ίδιες οδηγίες.

 

 

232/19

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12.1.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

 

 

536/19

 

 

Η υπόθεση παραμένει για Μνεία στις 26.9.2022 ώρα 9:00.

 

19/20

 

 

Άδεια δίδεται για απόσυρση των δικηγόρων της ενάγουσας. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16.1.2023 ώρα 10:30.

 

 

390/20

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 14.10.2022 ώρα 9:00 και παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης εκατέρωθεν ΕΔ αποκάλυψης μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

 

 

 

396/20

 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16.1.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

505/20

 

Θα ειδοποιηθείτε εντός 7 ημερών.

 

 

 

534/20

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 14.10.2022 ώρα 9:00 και παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ΕΔ αποκάλυψης μέχρι τότε από πλευράς εναγομένων. Έξοδα στην πορεία.

 

 

108/21

 

Ορίζεται για οδηγίες την 16.9.2022 ώρα 9:00.

 

 

288/21

 

 

Θα ειδοποιηθείτε εντός 7 ημερών.

 

 

 

400/21

 

Θα ειδοποιηθείτε εντός 7 ημερών.

 

 

408/21

 

Θα ειδοποιηθείτε εντός 7 ημερών.

 

 

 

2/16

 

 

Η Αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό την 26.9.2022 ώρα 9:00.

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 15.9.2022

 

Αναφορικά με τις υποθέσεις  IJUSTICE,  τυχόν αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του συστήματος  Ι - JUSTICE  και όχι με  ηλεκτρονικά μηνύματα προς την στενογράφο του Δικαστηρίου.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

Αρ. Υπόθεσης

 

497/15

 

508/15

 

350/16

 

 

31/17

 

 

451/19

 

 

45/20

 

 

233/20

 

 

486/20

 

 

543/20

 

 

16/21

 

 

38/21

 

 

237/21

 

 

254/21

 

 

314/21

 

 

417/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δικηγόροι θα ενημερωθούνγια την πορεία των πιο πάνω υποθέσεων μέσω Πινακίου το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Οι υποθέσεις I– JUSTICEθα διεκπεραιωθούν μέσω του συστήματος.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

 

 

Αρ. Υπόθεσης

 

1216/2014

 

212/15

 

325/16