SIGNUP
  LOGIN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.9.2021, όλοι οι δικηγόροι καλούνται όπως αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΔΥΟ (2) εργάσιμες μέρες ΠΡΙΝ την ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου και  των αιτήσεων έρευνας όπου είναι απαραίτητη η παρουσία των καθ’ ων η αίτηση.

 

Αναφορικά με τις υποθέσεις  IJUSTICE,  τυχόν αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του συστήματος  Ι - JUSTICE  και όχι με  ηλεκτρονικά μηνύματα προς την στενογράφο του Δικαστηρίου. Οι εν λόγω υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, εκτός εάν οι δικηγόροι ειδοποιηθούν διαφορετικά.

 

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 20.9.2022 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

 

41/19:Ορίζεται για ακρόαση στις 3.10.2022.

 

506/14:Οι αγορεύσεις των μερών να σταλθούν ηλεκτρονικά και η αίτηση ημερ. 1.3.2022 ορίζεται για διευκρινίσεις στις 27.9.2022.

 

126/15:η αίτηση ημερ. 9.5.2019 ορίζεται για ακρόαση στις 4.10.2022. Έξοδα στην πορεία.

 

493/15: η αίτηση ημερ. 11.2.2019 ορίζεται για ακρόαση στις 7.10.2022. Έξοδα στην πορεία.

 

658/15:Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 19.10.2022 με σκοπό να ληφθούν τα απαραίτητα διαβήματα για τη συνέχισή της. Έξοδα στην πορεία και όχι εναντίον των εναγομένων.

 

518/16:Ενόψει της επιστολής ημερ. 15.3.2022 η οποία βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου και της συνεπακόλουθης απόρριψης της αγωγής από την αδερφή Δικαστή, η ημερ. 20.9.2022 ακυρώνεται.

 

669/18:η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.22 με σκοπό να γίνει απόσυρση των δικηγόρων που εκπροσωπούν τον εναγόμενο και τον περαιτέρω προγραμματισμό της πορείας της υπόθεσης. Έξοδα στην πορεία και όχι εναντίον των εναγόντων.

 

326/19:Ενόψει του ότι προηγούνται άλλες παλαιότερες υποθέσεις, η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16.1.2023 ώρα 10:30.

 

502/19:Ενόψει του ότι προηγούνται άλλες παλαιότερες υποθέσεις, η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.1.2023 ώρα 10:30.

 

201/20:Ενόψει του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων προς το Δικαστήριο, η αίτηση ημερ. 23.5.2022 ορίζεται για οδηγίες στις 1.11.2022. Τυχόν ενστάσεις μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.

 

372/20:Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό τη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση ΟΚΜ + ΣΜ στις 3.10.2022.

 

437/20:Η αίτηση ημερ. 17.5.2022 ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2022 και τυχόν ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Σε σχέση με τις οδηγίες που δόθηκαν προηγουμένως αναφορικά με την πορεία της υπόθεσης, το Δικαστήριο θα επιληφθεί αφότου ακούσει και αποφασίσει σε σχέση με την αίτηση ημερ. 17.5.2022. Έξοδα στην πορεία.

 

66/21:Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23.1.2023 ώρα 10:30.

 

130/21:Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2022 και παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ΟΚΜ + ΣΜ μέχρι τότε.

 

89/11: Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης ημερ. 25.5.2022 για διάστημα δύο (2) ετών από 12.10.2022. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

111/09:Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης ημερ. 13.9.2022 για διάστημα δύο (2) ετών από 3.10.2022. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

 

Παρ. 4/16

 

863/15

 

533/17

 

254/19

 

290/21

 

167/14