SIGNUP
  LOGIN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.09.2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΔΥΟ (2) εργάσιμες μέρες ΠΡΙΝ την ημερομηνία που η υπόθεση τους είναι ορισμένη. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου και  των αιτήσεων έρευνας όπου είναι απαραίτητη η παρουσία των καθ΄ ων η αίτηση.

 

Υπενθυμίζεσαι ότι για τις υποθέσεις  IJUSTICE,  τυχόν αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του συστήματος  Ι - JUSTICE και ΟΧΙ με  ηλεκτρονικά μηνύματα προς την στενογράφο του δικαστηρίου.

 

Οδηγίες δικαστηρίου χωρίς την αναγκαιότητα παρουσίας δικηγόρων και διαδίκων για την  20.09.22.

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης

410/21

 

Hαίτηση ημερ. 25/5/22 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των εναγόντων-αιτητών και εναντίον των εναγομένων-καθ΄ων η αίτηση 1 μέχρι 4.

 

459/21

 

Hαίτηση ημερ.  12/5/22 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της ενάγουσας-αιτήτριας και εναντίον της εναγομένης 3 ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος.

 

41/20

 

Eκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από μέρους του ενάγοντα για περίοδο 20 ημερών από σήμερα.   Περαιτέρω εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων και του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από μέρους των εναγομένων για περίοδο 20 ημέρων από σήμερα.   Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.10.22 και ώρα 9.00 π.μ.   Εξοδα στην πορεία.