SIGNUP
  LOGIN

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 31.3.2023 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 16/2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.9.2021, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

140/15: Η απόφαση του Δικαστηρίου επιφυλάσσεται.

111/16: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 6.10.23, ώρα 11:00. . Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

122/17: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 1.11.23, ώρα 11:00, ως ο προγραμματισμός που έχει ήδη σημειωθεί στα πρακτικά του Δικαστηρίου. Έξοδα στην πορεία.

47/17: Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 2.5.23 και μέχρι τότε να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα διαβήματα αναφορικά με την εκπροσώπηση της ενάγουσας. Έξοδα στην πορεία.

693/17: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 9.11.23, ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

195/18: Η απόφαση του Δικαστηρίου επιφυλάσσεται.

709/18: Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον του εναγομένου 3 ως η παράγραφος 17 της ΕΔ ημερ. 21.3.23. Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ των εναγόντων και εναντίον του εναγομένου 3 ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.

621/18: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 24.11.23, ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

411/19: Η Αίτηση ημερ. 29.9.20 παραμένει για τελευταία φορά για επίδοση στις 9.5.23. Έξοδα στην πορεία.

514/19: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28.11.23, ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

68/20: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 8.12.23, ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

69/20: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 8.12.23, ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

238/20: Η Αίτηση ημερ. 16.9.22 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των αιτητών, ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

156/21: Τόσοι οι ΕΔΑΕ όσο και οι ΟΚΜ + ΣΜ θεωρούνται εμπρόθεσμα καταχωρηθέντες. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11.12.23. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

305/21: Η Αίτηση ημερ. 15.7.2022 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των αιτητών, ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

314/21: Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση ΟΚΜ + ΣΜ εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12.12.23, ώρα 11:00. Η δήλωση του

1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

367/21: Διαπιστώνω ότι στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν είναι καταχωρημένη η επίδοση του κλητηρίου εντάλματος προς τους εναγομένους. Ορίζεται για απόδειξη στις 7.4.23 και μέχρι τότε να γίνει η καταχώριση της σχετικής ΕΔ στον φάκελο του Δικαστηρίου.

518/21: Έχω μελετήσει την Αίτηση ημερ. 27.1.23 και την ΕΔ που τη συνοδεύει, καθώς επίσης και την ΣΕΔ ημερ. 3.3.23 και κρίνω ότι είναι ορθό και δίκαιο όπως ασκήσω την διακριτική μου ευχέρεια υπέρ της έκδοσης των αιτούμενων διαταγμάτων ως τα αιτητικά (1) και (2) της Αίτησης, τα οποία θα έχουν ισχύ από την ημερ. λήξης του κλητηρίου εντάλματος. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

21/22: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 19.10.23, ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης