SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρ. Ππεκρή, Ε.Δ. Αμμοχώστου

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 10.5.2023 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 16/2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.9.2021, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

68/11: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 12.4.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει μετά των συνημμένων τεκμηρίων, διαπιστώνω δε ότι στον φάκελο του Δικαστηρίου βρίσκεται η ΕΔ επίδοσης της Αίτησης προς το Κτηματολόγιο και οι σχετικές επιστολές συγκατάθεσης. Συνεπώς ικανοποιούμαι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγμάτων ως το Α και Β της Αίτησης για 5 έτη, ήτοι από 6.6.23 – 6.6.28. Καμία διαταγή για έξοδα.

505/15: Ορίζεται για ακρόαση στις 2.6.23 ώρα 10:00. Καμία διαταγή για έξοδα.

446/19: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 14.2.2024, ώρα 10:30. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

73/20: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 11.3.2024, ώρα 10:30. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

271/20: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 12.3.2024, ώρα 10:30. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

568/20: Άδεια δίδεται και η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως πλήρως εξοφληθείσα και εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδα της και τυχόν προηγούμενες διαταγές εξόδων ακυρώνονται.

279/21: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 15.3.2024, ώρα 10:30. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δοθείσα ημερομηνία, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια. Έξοδα στην πορεία.

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔΑΕ = Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων