SIGNUP
  LOGIN

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 11.5.2023 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 16/2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.9.2021, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

 

Γ.Α. 66/12: Η Αίτησης ημερ. 4.5.23 ορίζεται για οδηγίες στις 17.5.23 και μέχρι τότε να καταχωριστεί στον φάκελο του Δικαστηρίου η επίδοση προς το Κτηματολόγιο.

 

524/10: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 3.5.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει μετά των συνημμένων τεκμηρίων και ικανοποιούμαι ότι είναι ορθό και δίκαιο όπως ασκήσω τη διακριτική μου ευχέρεια υπέρ της έκδοσης των αιτούμενων διαταγμάτων ως το (1) και (2) της Αίτησης, για περίοδο 3 ετών από την ημερ. έκδοσης του διατάγματος ανανέωσης. Καμία διαταγή για έξοδα.

1193/10: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 3.5.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει μετά των συνημμένων τεκμηρίων και ικανοποιούμαι ότι είναι ορθό και δίκαιο όπως ασκήσω τη διακριτική μου ευχέρεια υπέρ της έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος ως το (Α) της Αίτησης, για περίοδο 3 ετών από την ημερ. έκδοσης του διατάγματος ανανέωσης. Καμία διαταγή για έξοδα.

66/16: Άδεια δίδεται και η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον των εναγομένων 2 και 3 ως εξωδίκως διευθετηθείσα και κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα έξοδα της, τυχόν προηγούμενες διαταγές εξόδων ακυρώνονται. Σε σχέση με τους εναγομένους 1 και 4, άδεια δίδεται και το αιτητικό (Α) της Ε/Α αποσύρεται και απορρίπτεται. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση σε σχέση με τους εναγομένους 1 και 4 στις 10.10.23 ώρα 11:00, ως ο προγραμματισμός που έγινε κατά την προηγούμενη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

64/18: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 17.11.2024 ώρα 11:00, ως ο προγραμματισμός που έγινε κατά την προηγούμενη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

 

753/18: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 20.11.2023 ώρα 11:00, ως ο προγραμματισμός που έγινε κατά την προηγούμενη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

 

794/18: Η Αίτηση ημερ. 20.1.23 ορίζεται για απόδειξη στις 16.6.23 και η υπεράσπιση να καταχωριστεί τουλάχιστον 2 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτούσας.

186/19: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 25.1.2024 ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες προηγουμένως, μετά των σχετικών τεκμηρίων. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων.

445/19: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 26.1.2024 ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες προηγουμένως, μετά των σχετικών τεκμηρίων. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων.

601/20: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 29.1.2024 ώρα 11:00. Η δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων τουλάχιστον 2 ημέρες προηγουμένως, μετά των σχετικών τεκμηρίων. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων.

325/21: Εκδίδεται απόφαση υπέρ της ενάγουσας και εναντίον της εναγομένης ως η παράγραφος 9(Β) και (Γ) της Ε/Α. Ο νόμιμος τόκος να υπολογιστεί από την ημερ. καταχώρισης της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως. Τα έξοδα επιδικάζονται υπερ της ενάγουσας και εναντίον της εναγομένης, ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης                 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων