SIGNUP
  LOGIN

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 19.5.2023 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 16/2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.9.2021, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

 

342/15: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 4.10.2023, ώρα 10:30. H δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

 

775/16: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13.10.2023, ώρα 10:30. H δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

137/17: Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό να δηλωθεί στις 26.6.23. Έξοδα στην πορεία.

 

387/17: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 7.12.2023, ώρα 10:30. H δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

 

789/18: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28.3.2024, ώρα 11:00. H δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

 

639/18: Η Αίτηση ημερ. 28.2.23 ορίζεται για τελευταία φορά για επίδοση στις 28.6.23 και τυχόν αίτηση για υποκατάστατη επίδοση να καταχωριστεί μέχρι τότε.

 

256/21: Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ΕΔΑΕ από πλευράς εναγομένων εντός 30 ημερών και έπειτα εντός 30 ημερών να καταχωριστεί ΟΚΜ + ΣΜ. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 14.5.2024, ώρα 11:00. H δήλωση του 1ου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην πλευρά των εναγομένων, μαζί με τα σχετικά τεκμήρια, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

 

ΓΑ 17/22: Λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων, το αίτημα εγκρίνεται. Η Αίτηση ημερ. 1.2.22 ορίζεται για τελευταία φορά για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 13.9.23 ώρα 9:30. Κατά τη δοθείσα ημερ. παραμένει για οδηγίες η αίτηση ημερ. 10.11.22. Έξοδα στην πορεία.

 

ΓΑ 18/22: Λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων, το αίτημα εγκρίνεται. Η Αίτηση ημερ. 1.2.22 ορίζεται για τελευταία φορά για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 13.9.23 ώρα 9:30. Το εκδοθέν διάταγμα παραμένει σε ισχύ. Κατά τη δοθείσα ημερ. παραμένει για οδηγίες η αίτηση ημερ. 10.11.22. Έξοδα στην πορεία.

 

 

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης                 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης