SIGNUP
  LOGIN

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 7.6.2023 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 16/2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.9.2021, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

 

259/93: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 29.5.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης διατάγματος ως το παρακλητικό (Α) της Αίτησης για 2 έτη από την ημερ. έκδοσης του διατάγματος. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

ΓΑ 61/04: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 26.5.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης διατάγματος ως το παρακλητικό (Α) της Αίτησης για 3 έτη από την ημερ. έκδοσης του διατάγματος. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

59/06: Άδεια δίδεται και η αίτηση ημερ. 23.5.23 αποσύρεται άνευ βλάβης δικαιωμάτων. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

1446/11: Η Αίτηση ημερ. 11.5.23 παραμένει για οδηγίες στις 14.6.23 ώστε μέχρι τότε να κατατεθεί στον φάκελο του Δικαστηρίου η επιστολή συγκατάθεσης του Κτηματολογίου.

117/17: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 29.2.24 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

461/17: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 8.3.24 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

467/17: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 11.3.24 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

52/18: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 16.4.24 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων.

 

677/18: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 24.4.24 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

379/19: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 16.5.24 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

442/20: Ελλείψει χρόνου του Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 29.5.24 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

449/20: Εκδίδεται απόφαση υπέρ της ενάγουσας και εναντίον των εναγομένων 1 και 2 αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα ως οι παράγραφοι (Α) – (Ι) της έκθεση απαίτησης, πλέον τα έξοδα της αγωγής ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

326/21: Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ΕΔΑΕ εντός 30 ημερών και έπειτα εντός 30 ημερών να καταχωριστεί ΟΚΜ + ΣΜ από αμφότερα τα μέρη. Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 25.9.2023. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

438/21: Έχω μελετήσει την αίτηση ημερ. 29.5.23 και την ΕΔ που τη συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι είναι ορθό και δίκαιο όπως ασκήσω τη διακριτική μου ευχέρεια υπέρ της έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος. Καμία διαταγή για έξοδα.

366/21: Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων εκατέρωθεν. ΕΔΑΕ να καταχωριστούν εντός 45 ημερών και έπειτα δίδονται 15 ημέρες για σκοπούς επιθεώρησης, η οποία δυνατό να γίνει και με ανταλλαγή. Ακολούθως εντός 60 ημερών να καταχωριστούν ΟΚΜ + ΣΜ. Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 30.10.23. Έξοδα στην πορεία.

 

388/21: Έχω μελετήσει την αίτηση ημερ. 26.5.23 και την ΕΔ που τη συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι είναι ορθό και δίκαιο όπως ασκήσω τη διακριτική μου ευχέρεια υπέρ της έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης                 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔΑΕ = Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων