SIGNUP
  LOGIN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.09.2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, τουλάχιστο δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία που η υπόθεση τους είναι ορισμένη. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου.

  

Οι ακόλουθες υποθέσεις, ορισμένες 07.06.2023, τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως:

   

520/16

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Ορίζεται η υπόθεση για διαβίβαση των γραπτών αγορεύσεων στις 03.07.2023.

373/17

Ενόψει ενασχόλησης του Δικαστηρίου με την   Ποινική Υπόθεση αρ. 876/23 Δικαστηρίου Παίδων, η παρούσα αναβάλλεται. Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 27.09.2023 ώρα 11:00.

132/19

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.   Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 28.02.2024 ώρα 09:30.

529/19

Αίτηση ημερ. 26.05.2023: Ανανεώνεται το κλητήριο ένταλμα, σε σχέση με τον Εναγόμενο 1, για περαιτέρω 6 μήνες από τη λήξη του, για τελευταία φορά.

186/20

Αίτηση ημερ. 26.05.2020: Ενόψει του ότι δεν έχει διαβιβαστεί οποιοδήποτε αίτημα από τους συνηγόρους του Εναγόμενου 1, η υπόθεση ορίζεται για Απόδειξη εναντίον του στις 15.06.2023.

Να καταχωριστεί σχετική Ένορκη Δήλωση στο πρωτοκολλητείο.

257/20

Αίτηση ημερ. 26.05.2023 εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2: Ορίζεται για Απόδειξη εκ νέου στις 15.06.2023. Να καταχωριστεί σχετική Ένορκη Δήλωση στο πρωτοκολλητείο.

345/20

Ενόψει ενασχόλησης του Δικαστηρίου με την   Ποινική Υπόθεση αρ. 876/23 Δικαστηρίου Παίδων, η παρούσα αναβάλλεται. Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 22.02.2024 ώρα 11:00.

407/20

Αίτηση ημερ. 26.05.2023: Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α και Β της Αίτησης.

552/20

Αίτηση 29.03.2023 εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2: Θα μελετηθεί η ένορκη δήλωση και θα ενημερωθεί το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Ενάγοντες αναφορικά με την έκδοση της Απόφασης.

348/21

Αίτηση ημερ. 07.02.2023:   Ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 12.06.2023 ώρα 09:00.

376/21

Αίτηση ημερ. 26.05.2023: Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.

389/21

Αίτηση ημερ. 26.05.2023:   Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.

421/21

Αίτηση ημερ. 29.05.2023:   Θα μελετηθεί η ένορκη δήλωση και θα ενημερωθεί το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Ενάγοντες αναφορικά με την έκδοση της Απόφασης.

442/21, 443/21,

444/21, 445/21

Εμφανίστηκε προσωπικά η Εναγόμενη 3. Σε σχέση με την Εναγόμενη 3, αποσύρεται και απορρίπτεται η Αίτηση με έξοδα υπέρ των Αιτητών.

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης Έκθεσης Υπεράσπισης, σε σχέση με τους Εναγόμενους 1 και 2, μέχρι τις 03.07.2023.

Η υπόθεση ορίστηκε για Απόδειξη, σε σχέση με τους Εναγόμενους 1 και 2 και για Οδηγίες σε σχέση με την Εναγόμενη 3, στις 06.07.2023.

 

                                    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

4/15

Δίδονται οδηγίες για ενημέρωση των κληρονόμων από το πρωτοκολλητείο όπως αυτοί εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου στις 19.09.2023 ώρα 09:00.

104/16

Ορίζεται για καταχώριση Τελικών Λογαριασμών στις 16.10.2023.

     

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ.: 08.06.2023

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο κάτω υποθέσεων την 08.06.2023  και είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων.

 

 

 

511/16 ώρα 09:00

5/23(ι) ώρα 09:00

Πτώχ.1/23 ώρα 09:00

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 

 

-----

 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο  κάτω  υποθέσεων  την 08.06.2023  και  ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων. Οι δικηγόροι θα ενημερωθούν για την πορεία της υπόθεσής τους από το Πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

 

1291/10

522/20

107/22(ι)

144/22(ι)

150/22(ι)

223/22(ι)

250/22(ι)

47/23(ι)

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

22/18

 

Σημ. Σε σχέση με τις υποθέσεις του 2016, που είναι ορισμένες για ακρόαση, απαιτείται η φυσική παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών, εκτός αν ενημερωθούν διαφορετικά από το Πινάκιο του Δικαστηρίου.