SIGNUP
  LOGIN

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 14.6.2023 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 16/2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.9.2021, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

 

259/93: Η Αίτηση ημερ. 29.5.23 ορίζεται για οδηγίες στις 30.6.23 και μέχρι τότε να καταχωριστεί στον φάκελο του Δικαστηρίου η επίδοση της Αίτησης προς το Κτηματολόγιο. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

ΓΑ 61/04: Η Αίτηση ημερ. 26.5.23 ορίζεται για οδηγίες στις 30.6.23 και μέχρι τότε να καταχωριστεί στον φάκελο του Δικαστηρίου η επίδοση της Αίτησης προς το Κτηματολόγιο. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

1446/11: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 11.5.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει μετά των συνημμένων τεκμηρίων, διαπιστώνω δε ότι στον φάκελο του Δικαστηρίου βρίσκεται η ΕΔ επίδοσης της Αίτησης προς το Κτηματολόγιο και η σχετική επιστολή συγκατάθεσης. Συνεπώς ικανοποιούμαι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγμάτων ως το Α και Β της Αίτησης. Όσον αφορά στο (Α) η διάρκεια ισχύος άρχεται από την ημερ. έκδοσης του διατάγματος για 5 έτη και όσον αφορά στο (Β), η διάρκεια ισχύος ισχύει για την περίοδο από 4.7.23 – 4.7.28. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

ΓΑ 104/12: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 26.5.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει μετά των συνημμένων τεκμηρίων, διαπιστώνω δε ότι στον φάκελο του Δικαστηρίου βρίσκεται η ΕΔ επίδοσης της Αίτησης προς το Κτηματολόγιο και η σχετική επιστολή συγκατάθεσης. Συνεπώς ικανοποιούμαι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του αιτούμενου διατάγματος υπό Α για 5 έτη, ήτοι από 1.7.23 – 1.7.28. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

ΓΑ 52/13: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 26.5.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει μετά των συνημμένων τεκμηρίων, διαπιστώνω δε ότι στον φάκελο του Δικαστηρίου βρίσκεται η ΕΔ επίδοσης της Αίτησης προς το Κτηματολόγιο και η σχετική επιστολή συγκατάθεσης. Συνεπώς ικανοποιούμαι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του αιτούμενου διατάγματος υπό Α για 5 έτη, ήτοι από 12.7.23 – 12.7.28. Καμία διαταγή για έξοδα.

503/13: Έχω μελετήσει το περιεχόμενο της Αίτησης ημερ. 26.5.23 και της ΕΔ που τη συνοδεύει μετά των συνημμένων τεκμηρίων, διαπιστώνω δε ότι στον φάκελο του Δικαστηρίου βρίσκεται η ΕΔ επίδοσης της Αίτησης προς το Κτηματολόγιο και η σχετική επιστολή συγκατάθεσης. Συνεπώς ικανοποιούμαι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος για 5 έτη, ήτοι από 18.7.23 – 18.7.28. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

138/18: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 29.4.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

778/18: Η Αίτηση ημερ. 26.5.2023 αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα

 

188/19: Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 4.6.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγομένων.

 

370/21: Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης της ΕΔΑΕ των εναγόντων για 15 ημέρες από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12.9.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

428/21: Η Αίτηση ημερ. 15.5.23 ορίζεται για απόδειξη στις 4.7.23.

 

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης                 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων