SIGNUP
  LOGIN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.09.2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, τουλάχιστο δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία που η υπόθεση τους είναι ορισμένη. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου.

  

Οι ακόλουθες υποθέσεις, ορισμένες 26.06.2023, τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως:

   

526/19

Η Αγωγή παραμένει για Οδηγίες 04.10.2023, ως είναι ορισμένη.

257/20

Θα μελετηθεί η ένορκη δήλωση και θα ενημερωθούν οι Ενάγοντες σε σχέση με την έκδοση της Απόφασης.

433/20

Παραχωρείται άδεια απόσυρσης των δικηγόρων της Εναγόμενης Εταιρείας 3.

Ενόψει της απόσυρσης των δικηγόρων της Εναγόμενης 3, η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 20.09.2023 έτσι ώστε η Εναγόμενη 3 να μπορέσει να διορίσει νέο δικηγόρο που να την εκπροσωπεί.

362/21

Αιτήσεις ημερ. 07.03.2023 και 12.05.2023:   Οι Αιτήσεις αποσύρονται και απορρίπτονται με έξοδα υπέρ Αιτητών, τα οποία θα καταβληθούν στο τέλος της διαδικασίας.

 

                                    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

97/14

Ορίζεται για καταχώριση Τελικών Λογαριασμών στις 05.10.2023. Διαχειριστής παρών.                                      

9/16

Για συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του Πρωτοκολλητή, στις 10.10.2023.

153/18

Για έλεγχο της Απογραφής που καταχωρίστηκε, στις 26.09.2023.

     

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ.: 27.06.2023

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο κάτω υποθέσεων την 27.06.2023  και είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων.

 

 

------

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ                                                            

 

 

----

 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο  κάτω  υποθέσεων  την 27.06.2023  και  ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων. Οι δικηγόροι θα ενημερωθούν για την πορεία της υπόθεσής τους από το Πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

 

1/20

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

 

 

37/19

 

Σημ. Σε σχέση με τις υποθέσεις του 2016, που είναι ορισμένες για ακρόαση, απαιτείται η φυσική παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών, εκτός αν ενημερωθούν διαφορετικά από το Πινάκιο του Δικαστηρίου.