SIGNUP
  LOGIN

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 12.9.2023 ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

 

471/2013: Λαμβανομένων υπόψη των όσων τέθηκαν ενώπιόν μου ικανοποιούμαι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας και συνεπώς εκδίδεται διάταγμα ως τα αιτητικά (Α) της Αίτησης ημερ. 9.8.2023 για διάστημα 5 ετών από την ημερ. έκδοσης του διατάγματος και ως τα αιτητικά (Β) και (Γ) για διάστημα 5 ετών, ήτοι από 25.9.2023 μέχρι 25.9.2028. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

270/16: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 7.3.2024, ώρα 10:30, ως ο προγραμματισμός. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

271/16: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 7.3.2024, ώρα 10:30, ως ο προγραμματισμός. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

273/16: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 7.3.2024, ώρα 10:30, ως ο προγραμματισμός. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

372/18: Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ΕΔΑΕ εντός 45 ημερών και έπειτα δίδονται 15 ημέρες για σκοπούς επιθεώρησης. ΟΚΜ + ΣΜ να καταχωριστούν εντός 60 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 5.4.2024, ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

199/2020: Η Αίτηση ημερ. 27.5.2020 ορίζεται για ακρόαση για τελευταία φορά στις 31.10.2023 και οι γραπτές αγορεύσεις των συνηγόρων να προωθηθούν προς το Δικαστήριο μέχρι τις 12:00 της δοθείσας ημερομηνίας. Καμία διαταγή για έξοδα.

548/20: Παραμένει με τις ίδιες οδηγίες στις 3.11.23. Καμία διαταγή για έξοδα.

350/21: Η Αίτηση ημερ. 26.4.23 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος του ενάγοντα, ως θα υπολογιστούν από το Πρωτοκολλητείο και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

396/21: Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αίτηση ημερ. 30.11.22 ορίζεται στις 27.9.23 για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις (οι οποίες να προωθηθούν προς το Δικαστήριο ηλεκτρονικά κατά τη δοθείσα ημερ. μέχρι την 12:00). Τα έξοδα επιδικάζονται στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον της εναγομένης-αιτούσας. Οι αιτήσεις ημερ. 29.4.22 και 5.5.22 παραμένουν για οδηγίες κατά τη δοθείσα δικάσιμο και δεν επιδικάζεται καμία διαταγή για έξοδα σε σχέση με αυτές.

 

10/22: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 9.4.2024, ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης                 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων

ΕΕΣ = Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης