SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρ. Ππεκρή, Ε.Δ. Αμμοχώστου

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 13.9.2023 ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

167/11: Εκδίδεται διάταγμα ως το Α και Β της Αίτησης για 5 χρόνια από την σύνταξη του διατάγματος. Καμία διαταγή για έξοδα.

19/17: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.5.2024, ώρα 10:30. Η δήλωση του πρώτου μάρτυρα της ενάγουσας να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην άλλη πλευρά τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δικάσιμο. Καμία διαταγή για έξοδα.

115/17: Η Αίτηση ημερ. 18.7.2023 ορίζεται για οδηγίες στις 17.10.23 και τυχόν ένσταση από πλευράς τριτοδιαδίκων 2 και 3 να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγομένων-αιτητών.

210/17: Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης τροποποιημένης υπεράσπισης εντός 15 ημερών και η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.23. Καμία διαταγή για έξοδα.

92/18: ΕΔΑΕ και ΟΚΜ + ΣΜ έχουν καταχωριστεί και θεωρούνται εμπρόθεσμα. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16.5.2024, 10:30. Έξοδα στην πορεία.

451/18: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.5.2024, 10:30. Η δήλωση του πρώτου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην άλλη πλευρά τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δικάσιμο. Καμία διαταγή για έξοδα.

642/18: Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.23 και μέχρι τότε οι συνήγοροι να προβούν στα δέοντα διαβήματα ως προς το ζήτημα της εκπροσώπησης των εναγόντων. Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως εν πάση περιπτώσει ενημερώσουν τους ενάγοντες ως προς την δοθείσα ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον του εναγομένου.

111/21: Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ΕΔΑΕ και ΟΚΜ + ΣΜ από πλευράς εναγομένης 1 εντός 60 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 13.11.2023. Έξοδα στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων.

387/21: Έχω διέλθει της Αίτησης ημερ. 2.6.23 καθώς επίσης και της ΣΕΔ ημερ. 7.9.23 και ικανοποιούμαι ότι είναι ορθό και δίκαιο όπως εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα για 6 μήνες, από 10.6.2023. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

394/21: Άδεια δίδεται και η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται σε σχέση με τον εναγόμενο 1 και δεν επιδικάζεται οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση σε σχέση με τους εναγομένους 2 – 5 στις 22.5.2024, ώρα 10:30. Η δήλωση του πρώτου μάρτυρα των εναγόντων να είναι γραπτή και να προσκομιστεί στην άλλη πλευρά τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία.

509/21: Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση για 6 μήνες από 29.6.23 για τελευταία φορά. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

ΓΑ 17/22: Η Αίτηση ημερ. 1.2.22 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις για τελευταία φορά στις 7.11.23. Κατά τη δοθείσα ημερομηνία παραμένει για οδηγίες η Αίτηση ημερ. 10.11.22. Καμία διαταγή για έξοδα.

ΓΑ 18/22: Η Αίτηση ημερ. 1.2.22 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις για τελευταία φορά στις 7.11.23. Κατά τη δοθείσα ημερομηνία παραμένει για οδηγίες η Αίτηση ημερ. 10.11.22. Το εκδοθέν διάταγμα παραμένει σε ισχύ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Παρ. 16/19: Ορίζεται για ακρόαση στις 21.5.2024, ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων

ΕΕΣ = Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης