SIGNUP
  LOGIN

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 18.9.2023 ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

 

631/01: Λαμβανομένων υπόψη των όσων τέθηκαν ενώπιόν μου ικανοποιούμαι ότι είναι ορθό και δίκαιο όπως εκδοθεί διάταγμα ανανέωσης της εκτέλεσης της απόφασης για διάστημα 3 ετών με ισχύ από την ημερ. έκδοσης του διατάγματος. Αναφορικά με την αίτηση ανανέωσης ΜΕΜΟ, δεν διαπιστώνεται στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση να ικανοποιείται η προϋπόθεση που θέτει το αρ. 56(2)(δ). Συνεπώς η Αίτηση αυτή

ορίζεται στις 29.9.2023 και τυχόν ΣΕΔ να καταχωριστεί μέχρι τότε. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

431/16: Άδεια δίδεται και η αγωγή και η ανταπαίτηση αποσύρονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες και απορρίπτονται. Κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα έξοδα της και τυχόν προηγούμενες διαταγές εξόδων ακυρώνονται.

 

407/17: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16.4.2024, ώρα 10:30. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

357/18: Άδεια δίδεται στους συνηγόρους του εναγομένου να αποσυρθούν. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 22.4.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

759/18: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23.4.2024, ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

295/20: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13.5.2024, ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

390/20: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 15.5.2024, ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

569/20: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20.5.2024, ώρα 10:30.Τυχόν αίτηση για τροποποίηση, να καταχωριστεί στο ενδιάμεσο. Έξοδα στην πορεία.

 

4/21: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16.5.2024, ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

216/21: Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.5.2024, ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

 

 

*Συντομογραφίες:

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης                 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΟΚΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων

Σ/Μ = Σύνοψη μαρτυρίας

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ – Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων

ΕΕΣ = Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης