SIGNUP
  LOGIN

Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για ΑΚΡΟΑΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ παραμένουν ως έχουν προγραμματιστεί και οι δικηγόροι/διάδικοι θα πρέπει να παρουσιαστούν κανονικά, κατά την ώρα που είναι ορισμένες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά:

 

[Λόγω απουσίας του Δικαστηρίου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού μέχρι τις 10:00, το Δικαστήριο θα επιληφθεί των υποθέσεων που παραμένουν, από τις 11:00 μέχρι τις 12:00].

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:

Αρ. Αγ. 3498/12 – ώρα 11:00.  

Γενική Αίτηση Αρ. 123/19 – ώρα 11:00.

Αρ. Αγ. 866/20 – ώρα 11:00.

D.L.O. Αρ. 15/20 – ώρα 11:00. Καθώς αναμένονται ακόμα  οι θέσεις από όλες τις πλευρές.

 

Αρ. Αγ. 319/17 –Εγκρίνεται το αίτημα. Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 3.2.2022, ώρα 10.30.

 

Αρ. Αγ. 298/18 – Επαναλαμβάνονται & δίδονται οδηγίες όπως εντός 40 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας από τους Εναγομένους 1, 2 & 3. Παρατείνεται ο χρόνος για τον Ενάγοντα εξ’ανταπαιτήσεως-Εναγόμενο 1, μέχρι τις 17.9.2021. Η υπόθεση ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ την 01.11.2021  ώρα 09.00. Τα έξοδα στην πορεία/ως αυτά θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

Αρ. Αγ. 98/20 – Δίδονται  οδηγίες όπως εντός 40 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από Ενάγοντες. Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας κάθε ένορκης δήλωσης αποκάλυψης. Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 02.02.2022 ώρα 09:00. Τα έξοδα στην πορεία/ως αυτά θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

Αρ. Αγ. 644/20 – Ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 15.09.2022 ώρα 10:30. Τα έξοδα στην πορεία/ως αυτά θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

Αρ. Αγ. 757/20 – Ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 14.09.2022 ώρα 10:30. Τα έξοδα στην πορεία/ως αυτά θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

Αρ. Αγ. 896/20 – Ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 13.09.2022 ώρα 10:30. Τα έξοδα στην πορεία/ως αυτά θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αρ. Αγ. 943/14 – Εκ συμφώνου εκδίδεται απόφαση ως το επισυνημμένο πρακτικό το οποίο χαρακτηρίζεται ως Έγγραφο ‘Α’.

 

Αρ. Αγ. 191/18 – (α) Σε σχέση με την Εναγόμενη 3, εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 4(α)-(κ) της ένορκης δήλωσης ημ.2.9.2021.) Σε σχέση με τον Εναγόμενο 2, ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 1.11.2021, ώρα 09:00.Η αντικατάσταση του δικηγόρου του θα γίνει τότε, είτε στην παρουσία των δικηγόρων είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Παραμένει επίσης το ζήτημα της προώθησης της υπόθεσης για την Εναγόμενη 1.

 

 

Σημείωση:

Όλοι οι δικηγόροι προτρέπονται να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προηγουμένως,με κοινοποίηση στους αντιδίκους, ζητώντας οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο για διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς την φυσική παρουσία των δικηγόρων, στο πιο κάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

sandreou@dc.judicial.gov.cy

 

Σημειώστε ότι:

Στο Θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:

  1. ο ΑΡΙΘΜΟΣ της υπόθεσης,
  2. η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που είναι ορισμένη η υπόθεση, και
  3. η ΕΠΑΡΧΙΑ του εκδικάζοντος Δικαστηρίου.

π.χ.Αρ. Αγ. ΧΧΧΧ , ορισμένη ΧΧΧΧ, Επ.Δικαστ. Λάρνακας / Αμμοχώστου).

Σε αντίθετη περίπτωση (και ειδικότερα όταν δεν αναφέρεται καν ο αριθμός της υπόθεσης), εκ των πραγμάτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημ.:   Για υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία αλλά δεν περιλαμβάνονται πιο πάνω, ούτε και αναφέρονται στο Πινάκιο του Πρωτοκολλητή,τότε οι δικηγόροι να ενημερώνονται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο, καθότι πιθανότατα, είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου, είτε δεν ανευρέθηκε ο φάκελος. Μόνον εφόσον το Πρωτοκολλητείο σας ενημερώσει ότι η υπόθεση βρέθηκε και θα τεθεί ενώπιον συγκεκριμένου Δικαστή, να αποτείνεστε σ’αυτόν ηλεκτρονικά ως ανωτέρω για περαιτέρω οδηγίες.