SIGNUP
  LOGIN

Αστικές Υποθέσεις ενώπιον Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ.

κατά την 25.06.2020

Αρ. Αγωγής 362/10, Λάρνακας – Η αίτηση ημ.18.6.2020, εγκρίνεται ως η παράγρ.1. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Αρ. Αγωγής 3496/13, Λάρνακας – ορίζεται εκ νέου για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 17.12.2020, ώρα 10.30π.μ.

 

Αρ. Αγωγής 33/15, Λάρνακας –Η αίτηση ημ.27.11.19 (για παρέμβαση στη διαδικασία) ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 18.11.20, ώρα 08.30, με γραπτές αγορεύσεις.

 

Αρ. Αγωγής 626/15, Λάρνακας –ορίζεται εκ νέου για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 21.12.2020.

 

Αρ. Αγωγής 1520/15, Λάρνακας –ορίζεται εκ νέου για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 4.11.2020.

 

Αρ. Αγωγής 1489/17, Λάρνακας – Η Αίτηση για απόφαση στην Ανταπαίτηση ημ.12.12.2019, απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος εναγόντων (έκθεση υπεράσπισης στην Ανταπαίτηση καταχωρήθηκε στις 12.6.20).

 

Αρ. Αγωγής 96/18, Λάρνακας –ορίζεται εκ νέου για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 6.4.21, ώρα 10.30.

 

Αρ. Αγωγής 701/18, Λάρνακας – Η Κλήση Οδηγιών εκ μέρους ενάγοντα παραμένει στις 4.11.2020. Το Παράρτημα εναγομένων 1,2,3, να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών.

 

Αρ. Αγωγής 1451/18, Λάρνακας –(ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

 

Αρ. Αγωγής 757/19, Λάρνακας –Η αίτηση ημ.19.5.20 εγκρίνεται. Το Κλητήριο Ένταλμα ανανεώνεται για περίοδο 6 μηνών από της λήξης του (13.6.2019). Καμία διαταγή για έξοδα.

                                 Η αγωγή παραμένει για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 3.11.2020, αναφορικά με τον εναγόμενο 2.Παρατείνεται για περίοδο 60 ημερών, ο χρόνος συμμόρφωσης των εναγόντων στο διάταγμα αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων.

 

Αρ. Αγωγής 1105/19, Λάρνακας –Η Κλήση Οδηγιών (ημ.14.2.2020) εκ μέρους εναγομένων 3, παραμένει στις 27.10.2020, όπως και η Κλήση Οδηγιών (ημ.7.2.2020) εκ μέρους εναγόντων.

 

Αρ. Αγωγής 1179/19, Λάρνακας – Και οι δύο Κλήσεις Οδηγιών (ημ.7.2.2020 και 11.2.2020) παραμένουν στις 3.11.2020.

 

Αρ. Αγωγής 1477/19, Λάρνακας –Παραμένει για ΑΠΟΔΕΙΞΗ για τους εναγομένους 1,4, στις 11.9.2020, εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης εναγομένων 1,4, τέσσερις ημέρες προηγουμένως. Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης.

 

Αρ. Αγωγής 1478/19, Λάρνακας – Η αγωγή παραμένει για ΑΠΟΔΕΙΞΗ για τους εναγομένους 1,2, στις 9.9.2020, εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης, τέσσερις ημέρες προηγουμένως. Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης.

 

Αρ. Αγωγής 1501/19, Λάρνακας –Η αίτηση ημ.9.1.20 για απόφαση, απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος όλων των εναγομένων. (έκθεση υπεράσπισης καταχωρήθηκε στις 5.5.20).

 

Αρ. Αγωγής 1533/19, Λάρνακας –Η αίτηση για απόφαση ημ.9.1.20 απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος εναγομένων (έκθεση υπεράσπισης καταχωρήθηκε στις 7.5.20).

                                                [Η Κλήση για Οδηγίες είναι ήδη ορισμένη στις 3.11.20].

 

Αρ. Αγωγής 1657/19, Λάρνακας –Η αίτηση για απόφαση ημ.9.1.2020, απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος εναγομένων 1,2 (έκθεση υπεράσπισης καταχωρήθηκε στις 9.6.20).

 

Αρ. Αγωγής 1732/19, Λάρνακας – (ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

 

Αρ. Αγωγής 1768/19, Λάρνακας –Η αίτηση ημ.9.1.2020 για απόφαση, απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος εναγομένων (έκθεση υπεράσπισης καταχωρήθηκε στις 17.6.2020).

 

Αρ. Αγωγής 124/20, Λάρνακας – ορίζεται εκ νέου για ΑΠΟΔΕΙΞΗ στις 9.10.2020 για τους εναγόμενους 1,3 και για ΟΔΗΓΙΕΣ η αίτηση ημ.17.2.2020.

 

Αρ. Αγωγής 566/19, Αμμοχώστου– Η αίτηση (ημ.27.5.20) εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγράφοι Α,Β,Δ, της αίτησης. Εμφάνιση να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από της επίδοσης. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία της αγωγής.

 

Διαχειρίσεις:

Αρ. Διαχ. 27/17, Λάρνακας – ορίζεται στις20.11.2020.

Αρ. Διαχ. 34/04, Λάρνακας –ορίζεται στις20.11.2020.

Αρ. Διαχ. 91/17, Λάρνακας – ορίζεται στις 20.11.2020.

Διαχειρίσεις, Αμμοχώστου:  

 

Σημ.:    Για όσες υποθέσεις δεν αναγράφεται νέα ημερομηνία, τότε οι συνήγοροι να ενημερώνονται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο.

  • είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου έγκαιρα, δηλαδή ετέθη μετά την ανάρτηση του Πινακίου,
  • είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου καθόλου, δεν ανευρέθηκε ο φάκελος,
  • είτε οι συνήγοροι έχουν ενημερωθεί να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου.
  • είτε οι συνήγοροι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.